2. januar 2014

Rie Hjørnegaard Malm ansat som videnskabelig assistent pr. 1/1 2014

Rie skal primært arbejde på et nyt projekt om Geovidenskab A på 9 gymnasier i Danmark. Projektet er medfinansieret af NTS-centeret og UVM. Derudover skal Rie foretage undersøgelser af første studieår på Nanoscience og Naturressourcer ved KU.

Rie blev kandidat i Geologi ved Københavns Universitet i december 2013 med et speciale skrevet ved Institut for Naturfagenes Didaktik omhandlende en undersøgelse af førsteårsstuderende ved Geologi ved Københavns Universitet.

Vi byder Rie velkommen i sin nye stilling, og glæder os til samarbejdet.