3. februar 2015

Erhvervs-ph.d. i naturfestivaler

Danish Science Factory og Institut for Naturfagenes Didaktik, KU søger kandidater til et 3 årigt erhvervs-ph.d. Projektet skal undersøge, hvilken betydning naturvidenskabsfestivaler har for naturfagsundervisningen. Potentielle ansøgere skal kunne leve op til minimumskravene udstukket af Uddannelses- og Forskningsministeriet (se her). Kandidater, som opfylder de formelle krav, kan indsende en interessetilkendegivelse til Danish Science Factory for at komme i betragtning til erhvervs-ph.d. Interessetilkendegivelsen skal indeholde følgende:

  • Kort motiveret ansøgning (maks. 1 side)
  • CV
  • Uddannelsesbevis(er) (inkl. beregning af vægtet gennemsnit for hele uddannelsen jr. minimumskravene for Erhvervs-ph.d.)
  • Projektforslag på maks. 2 sider (se beskrivelsen nedenfor)

Interessetilkendegivelser skal sendes til Danish Science Factory (info@danishsciencefactory.dk) og være modtaget senest d. 23/2. Alle interesserede vil få svar senest 9/3, hvorefter der vil blive indkaldt til samtaler. Den endelige kandidat vil indgå i ansøgningen til ministeriet med ansøgningsfrist 5/5, 2015.

For spørgsmål kan du kontakte: Liva Vrist Rønn, Projektleder Dansk Naturvidenskabsfestival, Danish Science Factory. tlf. 22 18 87 71, lvr@danishsciencefactory.dk

Jan Sølberg, Viceinstitutleder for undervisning, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet, tlf. 35 32 00 26, jans@ind.ku.dk