Slutrapport om inklusion og innovation i Odense kommune - ISI 2015 – Københavns Universitet

21. december 2015

Slutrapport om inklusion og innovation i Odense kommune - ISI 2015

ISI 2015 var et seksårigt projekt, som blev gennemført på fem multikulturelle folkeskoler i Odense kommune i årene 2009-2015 i samarbejde med Danish Science Factory (nu Astra).

Evaluering af ISI 2015 blev udført af Institut for Naturfagenes Didaktik på Københavns Universitet, som er klar med en slutrapport over ISI-målsætningerne og de endelige resultater. Den kan du læse her.

Ud af det seks-årige projekt er der nu kommet en lærervejledning, som lærere og skoler kan bruge til at integrere innovation i undervisningen (et vigtigt element i skolereformen), samt implementere den del af reformen, som handler om den åbne skole. Vejledningen giver anvisning til et konkret forløb og en mere generel introduktion i innovationsteknikker i en naturfaglig sammenhæng.

ISI-projektets force er dog ikke kun den endelige lærervejledning, men også de erfaringer projektet har gjort sig med betydningen af samarbejde mellem skoler og virksomheder, lærer- og ledernetværk og videreuddannelse af lærerne. ISI-lærerne har gennem årene etableret et stærkt samarbejde, og en del af dem bliver nu anvendt som undervisere til andre grundskolelærere i Odense Kommune. Det sidste er et essentielt element i den vigtige kommunale forankring af projektets metode og tænkning. Og forhåbentligt kan det tjene til inspiration for andre kommuner.

Læs mere om ISI 2015 her, både om forløbet og projektets erfaringer, der kan deles og komme mange andre kommuner til gode.