21. december 2015

Slutrapport om inklusion og innovation i Odense kommune - ISI 2015

ISI 2015 var et seksårigt projekt, som blev gennemført på fem multikulturelle folkeskoler i Odense kommune i årene 2009-2015 i samarbejde med Danish Science Factory (nu Astra).

Evaluering af ISI 2015 blev udført af Institut for Naturfagenes Didaktik på Københavns Universitet, som er klar med en slutrapport over ISI-målsætningerne og de endelige resultater.

Ud af det seks-årige projekt er der nu kommet en lærervejledning, som lærere og skoler kan bruge til at integrere innovation i undervisningen (et vigtigt element i skolereformen), samt implementere den del af reformen, som handler om den åbne skole. Vejledningen giver anvisning til et konkret forløb og en mere generel introduktion i innovationsteknikker i en naturfaglig sammenhæng.

ISI-projektets force er dog ikke kun den endelige lærervejledning, men også de erfaringer projektet har gjort sig med betydningen af samarbejde mellem skoler og virksomheder, lærer- og ledernetværk og videreuddannelse af lærerne. ISI-lærerne har gennem årene etableret et stærkt samarbejde, og en del af dem bliver nu anvendt som undervisere til andre grundskolelærere i Odense Kommune. Det sidste er et essentielt element i den vigtige kommunale forankring af projektets metode og tænkning. Og forhåbentligt kan det tjene til inspiration for andre kommuner.