23. februar 2015

Ph.d.-kursus i kvalitative metoder på Science

Nyt kursus skal ruste naturvidenskabelige ph.d.-studerende i at anvende kvalitative metoder som interviews, observationer og etnografiske metoder. Kurset vil være en kombination af praktiske øvelser og undervisning i teoretiske og metodologiske overvejelser, og forudsætter aktiv deltagelse. Deltagerne vil arbejde intensivt med at udvælge, forberede, udføre og reflektere over forskellige kvalitative metoder

Hvornår: 14. -18. september 2015

Hvor: Institut for Naturfagenes Didaktik