30. november 2018

IND står i spidsen for nationalt projekt om en kandidatuddannelse for naturfagslærere i folkeskolen

Et af initiativerne i regeringens nationale naturvidenskabsstrategi fra marts 2018 var at give naturfaglige lærere i grundskolen mulighed for at tage en kandidatuddannelse, der tager udgangspunkt i den nyeste forskning inden for naturvidenskab samt naturfagenes didaktik. Nu er den nye uddannelse et skridt nærmere. 

Et konsortium, som består af Københavns Universitet i spidsen sammen med fire andre danske universiteter og seks professionshøjskoler, har søgt om midler til at udvikle og starte den nye kandidatuddannelse. De har nu fået godkendt deres ansøgning og går i gang med arbejdet.  

På IND er det lektor Jan Alexis Nielsen, janielsen@ind.ku.dk, der er kontaktperson.

Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside.