15. december 2020

Udvikling af kritisk tænkning hos de studerende – hvad skal der til?

Videregående uddannelse

Betingelserne for studerendes udvikling og brug af kritisk tænkning, som er en af de såkaldte 21st - century skills, bliver analyseret i en artikel af professor Helle Mathiasen, IND, og professor Hanne Leth Andersen, RUC.

Artiklen er teoretisk funderet, hvor undervisnings- og læringsmiljøer er i fokus og bl.a. temaerne læringsmål, studerendes læringsstrategier, dannelse samt eksamensformer er omdrejningspunkter.

I artiklen fremhæver forfatterne bl.a. at kritisk tænkning handler om at trække på ’higher order skills’. Ydermere betones det, at studerende skal kunne føle sigt trygge som kritisk tænkende og handlende i de konkrete undervisnings- og læringsmiljøer, hvilket involverer en lærertilgang, der værdsætter denne tilgang og inkluderer aktiviteter med fokus på udvikling af kritisk tænkning. Derudover skal test og eksamensformer kunne omfavne de studerendes autonomi og integritet og invitere til udvikling af ‘dybdelæring’, kritisk refleksiv tænkning og dannelse.

Læs hele artiklen Development of Critical Thinking in Higher Education: A Didactic Approach to The Challenge of Developing Students' Critical Thinking Skills