30. november 2020

Pia Tonnesen ny ph.d.-studerende på IND pr. 1. januar 2021

Ph.d.-stipendie fra Ph.d.-rådet

Praksisnær forskning i folkeskolen.

Projekttitel: The Abstraction Gap - transition from arithmetic to algebra through resources and modeling

Resumé: Abstraktionskløften - overgangen fra aritmetik til algebra ved hjælp af ressourcer og modeller har som formål af undersøge lærere og elevers udfordringer med overgangen fra aritmetik til algebra i folkeskolen, samt hvordan og i hvilket omfang tilpassede forskningsbaserede ressourcer kan hjælpe matematiklærerne med at bygge bro over abstraktionskløften. Den antropologiske teori om det didaktiske vil blive anvendt som ny tilgang til at undersøge disse spørgsmål i et internationalt perspektiv.

Hovedvejleder: Professor Carl Winsløw, IND, Københavns Universitet

Ph.d.-projektet er forankret i et samarbejde mellem Københavns Universitet og Københavns Professionshøjskole og er et af de 12 udvalgte ph.d.-projekter som Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning har uddelt i alt omkring 30 millioner kroner til. Projekterne skal understøtte praksisnær forskning i folkeskolen.

Læs mere om de 12 udvalgte ph.d.-projekter.