5. oktober 2020

Vil du vide mere om kvalitetsudvikling på de videregående uddannelser?

Så kan du deltage i denne vidensalon arrangeret af Tænketanken DEA og Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN).

Temaet er læringsbarometeret LÆRBAR, som Uddannelses- og Forskningsministeriet bruger til at måle kvalitet på de videregående uddannelser, og som dels skal bruges til at udvikle kvaliteten, dels bliver knyttet sammen med størrelsen på institutionernes bevillinger. I vidensalonen vil det strategiske og det uddannelsesnære niveau blive belyst gennem samtaler med en dekan, en rektor og to studieledere. Selve LÆRBAR bliver præsenteret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og kritisk diskuteret af lektor Lotte O’Neill fra Syddansk Universitet.

Vidensalonen faciliteres af professor Lars Ulriksen, IND og Tobias Høygaard Lindeberg, DEA.

Her kan du finde mere information om arrangementet den 20. oktober 2020: Kvalitetsudvikling på de videregående uddannelser.