8. juni 2021

Maria Hvid Stenalt ny postdoc pr. 1. juni

Maria Hvid StenaltMaria kommer til at indgå i den eksisterende tværgående arbejdsgruppe, der har til opgave at samle erfaringer og udbrede viden om den digitale undervisning på KU. Hun undersøger i sin forskning kvaliteten af digitale interaktioner i undervisningen set fra studerende og underviseres perspektiv, og hun har udarbejdet analytiske teknikker til at undersøge og forstå de studerendes agens i digitale interaktioner. 

Maria har i mange år arbejdet som pædagogisk konsulent på Aarhus Universitet, hvor hun har bidraget til evalueringen af online undervisning under COVID-19 og derudover undervist på AU’s adjunktpædagogikum, kompetenceudviklingsforløb udi digitale teknologier for lektorer og professorer og undervisningsteknik for ph.d.-studerende. Hun er pt. i gang med at skrive en bog om online undervisning for Samfundslitteratur og forsvarer sin ph.d. d. 25. juni. 
Maria er tilknyttet Center for Digital Education.