8. marts 2022

Vi skal forstå, hvorfor matematik-glade kvinder skyr matematik-tunge STEM-fag

Emilie GertzDer er alt for få kvinder i Danmark, der vælger en uddannelse inden for de matematik-tunge STEM-fag - til trods for at interessen for matematik er relativt høj i gymnasiet.

I et nystartet forskningsprojekt på Institut for Naturfagenes Didaktik undersøger ph.d.-studerende Emilie Gertz, hvad der egentlig får unge kvinder til at vælge STEM-fagene fra, selvom de har interessen.

"Der er mange unge kvinder i gymnasiet, der aktivt vælger matematikken til, har det godt med faget og gerne vil dét," siger Emilie Gertz.

"Men det er de færreste, der ender med at tage en STEM-uddannelse - især en af de matematiktunge."

Og det er net netop på de meget matematiktunge uddannelser som Fysik, udvalgte ingeniøruddannelser og Datalogi, hvor kvinder er i voldsomt undertal.

Tanker om STEM

Over de næste år skal Emilie Gertz følge 30 kvinder på tre danske gymnasier. De har alle valgt at have matematik på A-niveau.

"Vi følger dem gennem deres gymnasietid for at forstå, hvilke tanker de gør sig om matematik, naturvidenskab og STEM. Vi prøver at blive klogere på, hvilke erfaringer de gør sig, og hvordan det spiller sammen med deres overvejelser om fremtiden. "

Hvis vi skal have en base for at støtte de unge kvinder og fastholde deres interesse i STEM-fagene, så har vi brug for at forstå dem bedre, mener Emilie Gertz.

"Vi ved, at gymnasietiden er en periode i de unges liv hvor de forhandler deres valg-overvejelser for fremtiden. Så det er et tidspunkt, hvor det er vigtigt, at skabe et miljø, der viser STEM-fagene som en mulighed.

Emilie Gertz startede sin ph.d. på Institut for Naturfagenes Didaktik 1. februar. Hun er en del af forskningsgruppen Naturfaglig identitet, kultur og rum.