Equity i Naturfaglig Uddannelse

Forskningsgruppens kerne-interesse er at undersøge de ulige muligheder forskellige børn og unge oplever i mødet med naturvidenskabelige discipliner, undervisningspraksisser og (studie)kulturer.

Forskergruppen Equity i Naturfaglig Uddannelse beskæftiger sig med forskning, der anvender equity (defineret bredt som fairness, retfærdighed og ”lige muligheder”) som tilgang til at forstå inklusions- og eksklusionsmekanismer for forskellige elever, studerende og lærere inden for det naturvidenskabelige og tekniske uddannelsesfelt. Vores forskning stræber efter at forstå de forskelle, der overskrider videnskabelig praksis, kulturer og rum, som skaber ulige muligheder.

Vi sigter mod at lave forskning, der har betydning for naturfaglige undervisningspraksisser i og uden for uddannelsesstederne. Derfor søger vi på baggrund af vores forskning tæt dialog med andre forskere, interessenter, ledere, lærere og organisationer for at støtte og udvikle måder og interventioner til at skabe lige muligheder i naturfaglig undervisning.

Hvem er vi?

Vi er en gruppe forskere med forskellige faglige baggrunde inden for geologi, geografi, kemi, antropologi, filosofi, matematik, socialpsykologi, pædagogik og kommunikation. Mange af os har arbejdet med naturvidenskabelige uddannelser i mange år. Vi trækker på en række primært kvalitative metoder fra etnografisk feltarbejde, tidslinjeinterviews, narrative interviews til kreative metoder.

Forskergruppemedlemmer

Interne

Navn Titel Telefon E-mail
Søg i Navn Søg i Titel Søg i Telefon
Emilie Gertz Ph.d.-stipendiat +4535320279 E-mail
Ene Ernst Hoppe Videnskabelig assistent +4535334284 E-mail
Henriette Tolstrup Holmegaard Lektor +4535320386 E-mail
Jonas Niemann Ph.d.-stipendiat +4535329201 E-mail
Katia Bill Nielsen Postdoc +4535326581 E-mail
Lars Ulriksen Professor +4535320338 E-mail
Lene Møller Madsen Professor +4535320459 E-mail
Morten Stummann Ph.d.-stipendiat +4535328692 E-mail
Rie Hjørnegaard Malm Adjunkt +4535323391 E-mail

Tilknyttede forskergrupper

Forskergruppeleder
Professor Heidi Carlone
Katherine Johnson Chair of Science Education
Department of Teaching and Learning
Peabody College of Education and Human Development
Vanderbilt University
Professor Louise Archer
Karl Mannheim Professor of Sociology of Education
co-chair of the Centre for Sociology of Education and Equity
University College London
Professor Anne Danielsson
Professor in Science Education
University of Stockholm

Professor Eva Silfver and Asscoiated professor Maria Berge
University of Umeå

Associated professor Billy Wong
University of Reading