14. oktober 2022

Nyt ph.d.-projekt i kemiundervisning: Åbenlyst, at vi skal sætte fokus på køn 

Forskning

Som gymnasielærer har Jonas Niemann savnet didaktisk viden til sin kemi-undervisning. Nu skal han selv være med til at skabe den i forskningsprojektet GATE. 

Jonas Niemann
Hvad end vi kan gøre, for at unge kvinder kan se sig selv i naturvidenskaben, vil også kunne hjælpe en masse drenge.

Kvinder udgør knap halvdelen af eleverne på de naturvidenskabelige studieretninger i gymnasiet. Alligevel tæller kvinder kun en tredjedel af de studerende på videregående STEM-uddannelser – og det tal har ikke ændret sig i et årti. 

Tallene taler for sig selv, mener Jonas Niemann, ph.d.-studerende på Institut for Naturfagenes Didaktik. 

“Jeg har en personlig agenda, om at få flere til at kunne se sig selv ikke bare i kemi, men i naturvidenskaben i bred forstand,” siger han.  

“Når vi kigger på den kønsforskel, der ligger i de her tal, er det åbenlyst, at det er et sted, vi skal sætte ind. Hvis vi gerne vil have flere folk ind i STEM, så kan vi ikke bare sidde de her tal overhørig.” 

Som en del af det nystartede forskningsprojekt GATE skal Jonas Niemann over de næste år være med til at undersøge, hvorfor unge kvinder, der har tilvalgt naturvidenskaben i gymnasiet, ikke ender med at gøre karriere inden for STEM-feltet. Og hvad man kan gøre ved det.  

YouTube-kemi 

I dag følger tusindvis af gymnasieelever med, når Jonas Niemann på YouTube-kanalen Gymnasiekemi forklarer alt fra oxidationstal til isomeri. Hvad der startede som videoer til hans egne elever er med støtte fra Novo Nordisk Fonden vokset til et bibliotek på over 100 videoer. Og skal man tro kommentar-sporet er mange af dem landet på et tørt sted for et væld af  kemi-elever.   

Både online og i klasselokalet har Jonas Niemann haft fokus på, at forskellige typer mennesker skal kunne se sig selv inden for naturvidenskaben.  

Ved at skabe diversitet i undervisning, gør du den bedre for alle.

Jonas Niemann

“Det kræver, at undervisningen, rollemodellerne og de perspektiver, man stiller op, er forskelligartede. Jeg tror også, at en del af løsningen på den kønsforskel, vi ser i STEM-fag, kan vise sig at være diversitet i undervisning generelt,” siger han. 

“Jeg er overbevist om, at hvad end vi kan finde ud af, der kan gøre, at unge kvinder fastholder interessen for naturvidenskaben og får redskaber til at kunne læse videre, også vil kunne hjælpe en masse drenge. Ved at skabe diversitet i undervisning, gør du det bedre for alle.”

 

Helstøbt kemi-didaktik 

De sidste seks år har Jonas Niemann arbejdet som gymnasielærer i kemi på Gentofte HF. Og her har han savnet et bedre fundament af didaktisk viden for kemiundervisningen. 

“Den didaktiske forskning og udvikling omkring kemiundervisning i gymnasiet er utrolig fattig i Danmark. Der er ikke mange, der beskæftiger sig med det,” siger han.  

“Jeg er bange for at gymnasielærere i dag ikke har tiden. Der er stor villighed til at dele forsøg, undervisningssekvenser og temaer, men muligheden for det at sætte sig og undersøge didaktikken mere helstøbt omkring gymnasiekemi, den mangler.”  

Derfor kunne Jonas Niemann heller ikke lade være med at søge, da han så en ph.d.-stilling, der meget specifikt handler om kemi i gymnasiet.

jonas niemann
Jonas Niemann fik for nyligt støtte fra Novo Nordisk Fonden, og kan derfor udvide Gymnasiekemi til også at dække A-niveau. 

“Jeg elsker at undervise, og jeg elskede min arbejdsplads, men jeg følte at jeg skulle gribe den her mulighed,” siger han. 

"Det bliver meget spændende at se faget udefra. Jeg tror det er en fordel, at jeg selv har undervist i det fag, som jeg skal ud at observere. Og jeg tror, at det vil få mig til at se tilbage på min egen undervisning, og se ting, jeg har gjort, som har været gode eller mindre gode.” 

Konkrete redskaber 

Nu håber Jonas Niemann, at GATE kan være med til at skabe det didaktiske fundament for kemi-undervisning, som han selv har savnet.  

“Jeg er svært tilfreds. med at GATE-projektet skal lave noget, som skal bruges af gymnasielærer, at vi kan udvikle nogle konkrete redskaber med dem,” siger han.  

“Det er også vigtigt for mig, at jeg ikke bare sætter min ph.d.-afhandling op på hylden, men at det virkelig kan komme til at betyde noget, for læreres undervisningspraksis og elevers relation til naturvidenskaben.”

Kontakt

Jonas Niemann
Ph.d.-studerende
Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
jn@ind.ku.dk
+4535329201

Emner