GATE - Gender Aware Teaching for Equity in Science and Engineering

Danmark sakker bagud internationalt i forhold til antallet af kvinder, der vælger en naturvidenskabelig eller teknisk videregående uddannelse. Forskningsprojektet GATE skal undersøge, hvorfor unge kvinder, der har tilvalgt naturvidenskaben i gymnasiet, ikke ender med at gøre karriere inden for STEM-feltet.

Mange unge kvinder gennemfører naturvidenskabelige studieretninger på gymnasiet (stx og htx) med succes og med høje karakterer i matematik og naturvidenskab, men kun en tredjedel af disse vælger en videregående uddannelse inden for STEM.

I dag udgør kvinder en tredjedel af de studerende inden for naturvidenskab og ingeniørvidenskab på de videregående uddannelser med store variationer fagene imellem. Denne kønsfordeling har desværre været uændret i over ti år. 

Fra international forskning ved vi, at det har stor betydning, hvad der genkendes og anerkendelse som ’rigtige måder at gøre naturvidenskab på’. Men i Danmark ved vi stadig meget lidt om, hvordan de in- og eksklusioner der finder sted i undervisningen spiller sammen med unge kvinders til- og fravalg af uddannelse. 

GATE-projektet vil gennem forskning undersøge, hvorfor de unge kvinder, der allerede i gymnasiet har valgt naturvidenskab, afstår fra at fortsætte på naturvidenskabelige og tekniske videregående uddannelser. På den baggrund vil GATE-projektet udvikle, afprøve og implementere en Gender Aware Teaching for Equality-tilgang i naturvidenskab på gymnasiet. Dette vil blive udviklet i tæt samarbejde med naturvidenskabelige lærere i gymnasier på stx og htx.

GATE skal – på grundlag af forskningsresultaterne – føre til konkrete ændringer i undervisningen i naturvidenskab på gymnasieniveau med det sigte at både unge kvinder og mænd inkluderes og understøttes i deres aspirationer for naturfagene.

Missionen for forskningsprojektet GATE - Gender Aware Teaching for Equity in Science and Engineering - er at få flere unge kvinder til at vælge en STEM-karriere.

Mere generelt vil GATE udvide den nationale forståelse af, hvordan undervisningen i gymnasierne kan arbejde med at understøtte flere unge kvinder i at se sig selv i naturvidenskaben. Projektet vil desuden sikre, at resultaterne når ud til de vigtigste aktører i sektoren – blandt andet gennem to nationale konferencer og udgivelse af et kort hæfte med redskaber til kønsbevidst undervisning med henblik på ligestilling inden for naturvidenskab og teknik. Endelig tilstræber projektet at få international indflydelse gennem et tæt samarbejde med internationale forskere.

Projektdeltagere

Lene Møller Madsen, lektor

Lene er ph.d. i geografi og kvalitativ forsker. Hendes primære forskningsinteresse er studerendes læreprocesser og deres mulige måder at blive medlemmer af disciplinære naturvidenskabelige kulturer på; derfor er akademisk navigation, identitetsprocesser og brugen af ​​feltarbejde centrale. Hun arbejder med læreruddannelser på både ungdoms- og videregående niveau. Hun er i øjeblikket involveret i de to projekter GATE og Geographies of Internationalisation, der begge beskæftiger sig med ulighed i forskellige sammenhænge.
 

Henriette Tolstrup Holmegaard, lektor og forskningsgruppeleder 

Henriettes er ph.d. i science education, og hendes forskning centrerer sig om at forstå forskellige børn og unges valgprocesser, transitioner, og møde med kulturelle praksisser i STEM-undervisning og uddannelse. Gennem sin forskning i de identitetsforhandlinger børn og unge bliver præsenteret for i mødet med STEM, stiller hun skarpt på de barrierer, der forhindrer nogle børn og unge i at se sig selv i – og blive set i STEM. Sammen med Lene Møller Madsen leder hun i øjeblikket projektet GATE. Derudover er hun leder af den kvalitative del af projektet SCOPE, samt en del af det britiske projekt ASPIRES 3.

Gry Ellegaard Thorsen, postdoc

Gry har netop indleveret sin afhandling på RUC, som handler om kønnede in- og eksklusioner på daginstitutionsområdet. Med en baggrund som kandidat i Antropologi koblet med forskning i køn, bringer Gry stærke kompetencer ind i GATE både metodisk og teoretisk. Derudover har Gry erfaring fra HTX, hvor hun har arbejdet som studievejleder.

Jonas Niemann, ph.d.-studerende

Jonas har de seneste 6 år været gymnasielærer i kemi, og er aktiv i forhold til kemiformidling på fx YouTube. Jonas har skrevet speciale på IND og bringer stærke kompetencer ind i GATE om Kemi-undervisning, gymnasiepraksis og didaktik. I kan læse mere om Jonas her.

Morten Stummann, ph.d.-studerende

Morten har mange års erfaring som kemi/fysik-lærer i grundskolen. I de seneste år, har han læst en fuld kandidat i pædagogik og kønsstudier. Morten skal i GATE arbejde med fysik som undervisningsfag. Morten bringer stærke kompetencer ind i GATE om in- og eksklusioner i forhold til pædagogisk praksis, særligt i relation til køn. Derudover vil Mortens viden om undervisningspraksis fra grundskolen, spille fint ind i projektet, særligt i forhold til den baggrund de elever vi skal følge har med sig.

Emilie Gertz, ph.d.-studerende

Emilie er ph.d.-studerende på IND, og har siden januar arbejdet på sit projekt under en bevilling fra Novo Nordisk Fonden.  Emilies projekt er relateret til GATE, og Emilie vil derfor deltage i udvalgte GATE-møder. Emilie har en baggrund i filosofi og matematik, og har i en årrække arbejdet som videnskabelig assistent på Aarhus universitet, hvor hun bl.a. har undervist i matematikkens videnskabsteori. Derudover har Emilie undervisningserfaring som gymnasielærer fra STX og HTX, hvor hun har arbejdet i en længere årrække. Emilie har produceret første runde empiri i foråret, og er pt. i gang med analysen til det første paper.

Annie Grim Balsen, koordinator

Annie assisterer projektet som koordinator. Annie koordinerer alt det praktiske om seminarerne, projektforløbet og alt andet praktisk.  

Forskere/gruppemedlemmer

Interne

Navn Titel Telefon E-mail
Annie Grim Balsen Kontorfunktionær +4535325836 E-mail
Emilie Gertz Ph.d.-stipendiat +4535320279 E-mail
Henriette Tolstrup Holmegaard Lektor +4535320386 E-mail
Jonas Niemann Ph.d.-stipendiat +4535329201 E-mail
Lene Møller Madsen Professor +4535320459 E-mail
Morten Stummann Ph.d.-stipendiat +4535328692 E-mail

Støttet af

Poul Due Jensens Fond

GATE har modtaget en fireårig finansiering fra Poul Due Jensens Fond.

Projekt:  GATE – Gender Aware Teaching for Equity in Science and Engineering
Periode:  September 2022 til marts 2026.

Kontakt

Henriette Tolstrup Holmegaard
Lektor
Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
htholmegaard@ind.ku.dk
+4535320386

Lene Møller Madsen
Lektor
Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
lmmadsen@ind.ku.dk
+4535320459

Nyheder GATE

Se alle nyheder

Aktiviteter GATE

Aktiviteter, som GATE-gruppen har deltaget i, i forbindelse med forskningsprojektet. 

Læs mere