11. januar 2023

Vær med til at skabe nye måder at formidle bæredygtighedskrisen

Forskningsformidling

Vi mangler akut nye måder at formidle videnskabelig viden til samfundet. I en række af workshop støttet af Novo Nordisk Fonden kan du være med til at skabe dem.

Sofie Louise Dam
Illustration: Sofie Louise Dam

Der er brug for nye måder at tænke formidling på, hvis det skal lykkes videnskaben at overbevise borgere om at ændre deres adfærd for at bremse den igangværende bæredygtighedskrise.  

Marianne Achiam
Vi har brug for at arbejde sammen som borgere, formidlere og forskere for at finde nye formater for formidling, siger lektor Marianne Achiam. 

Med støtte fra Novo Nordisk Fonden afholder forskere ved Københavns Universitet derfor en serie af workshops, hvor borgere og forskere kan samarbejde om at finde nye græsgange for videnskabsformidling. 

“Vi mangler ikke rå information, når det kommer til at informere om klima og bæredygtighedsproblemer,” siger Marianne Achiam, der er lektor ved Institut for Naturfagenes Didaktik og en af forskerne bag initiativet.  

“Udfordringen er at få borgere indstillet på, hvad det vil sige at leve bæredygtigt, og få dem til at forestille sig, hvordan en bæredygtig fremtid kan se ud for dem,” forklarer hun.  

Det er stadig sparsomt med forskning i kommunikation af bæredygtighed. Men litteraturen, vi har, fortæller os, at bæredygtighedskommunikation skal tænkes på en anden måde, påpeger Marianne Achiam.  

“Vi er nødt til at tænke formidling på andre måder, end formaningen om at den enkelte skal reducere sit karbonfodspor.” 

Brug for samarbejde

Det er muligt at søge om at deltage i alle tre workshops senest fredag d. 13. januar. Og Marianne Achiam håber at se deltagere med vidt forskellige baggrunde.

“Vi har brug for at arbejde sammen som borgere, formidlere og forskere for at finde formater for formidling, som kan kombinere den relevante viden fra de forskellige videnskabelige discipliner, med den oplevede virkelighed hos modtageren,” siger hun.  

Den første af de tre workshops vil sætte scenen og fokusere på, hvilken type videnskabsformidling, der er behov for i krisetider. I den anden workshops vil der være fokus på alternative formidlingsformer – som fx kombinationen af videnskab og kunst. 

"Vi kan skabe nye forståelser ved at koble faglig viden med æstetiske greb,” forklarer Marianne Achiam.  

"Når det handler om at ændre adfærd, kan formidling ikke bare levere tal og fakta, men også følelsesmæssige og æstetiske oplevelser. Vi kan bruge kunsten til udvide begrebet om, hvad videnskab er, og skabe en mere mangfoldig måde at erkende på.” 

Et alsidigt publikum

I den sidste workshop, der bliver afholdt virtuelt, vil forskerne samle op på resultaterne med udgangspunkt i et kunstværk baseret på de foregående workshops.  

Kunstværket er netop en måde at bruge æstetikken til at formidle de diskussioner og idéer, de to første workshops giver anledning til 

Efterfølgende skal den tredje workshop fokusere på, hvordan visionerne kan blive til virkelighed.  

Hvilken form visionerne vil tage, ved Marianne Achiam ikke. Men de skal kunne tilbyde flere veje ind i den forskningsbaserede viden. 

“Videnskabsformidling har historisk ikke være god til at være favne et alsidigt publikum,” siger hun. 

“Men for et problem med bredde og dybde som bæredygtighedskrisen har vi brug for en mere vidtgående demokratisering af vores viden. Gennem billeder, spoken word, skulpturer, bevægelser, sanseoplevelser osv. kan vi give adgang til videnskabelig viden, som for mange mennesker ellers ikke ville være tilgængelig.“ 

Emner