19. december 2019

"Det er sandt fordi computeren siger det." Om brugen af CAS-beviser i lærebøger

Matematikdidaktik

Uffe Thomas Jankvist, Aarhus Universitet og Morten Misfeldt, Københavns Universitet, har fundet forskellige måder at benytte CAS i beviser i gymnasiets matematikbøger og peger på pædagogiske konsekvenser samt potentielle effekter på elevers oplevelse af matematik og matematiske beviser.

I artiklen CAS Assisted Proofs in Upper Secondary School Mathematics Textbooks undersøger Uffe Thomas Jankvist, Aarhus Universitet og Morten Misfeldt, Københavns Universitet, brugen af computeralgebra systemer (CAS) i gymnasiets matematikbøger. Specifikt fokuseres der på brugen af CAS i matematiske beviser.

Ved at gennemgå brugen af CAS i beviser i de mest almindelige gymnasiematematikbøger, ses at der i hvert fald er tre forskellige måder at benytte CAS i beviser:

  1. Outsourcing af beviset til CAS (computeren siger sætningen gælder – og det tror vi så på),
  2. Outsourcing af enkelte trin i beviset (som vi fx mangler de nødvendige færdigheder eller teoretiske ellementer for at gennemføre i hånden), eller
  3. ekstra check af beviser – som er gennemført på klassisk vis.

Artiklen diskuterer desuden de pædagogiske konsekvenser af de forskellige måder at bruge CAS i beviser, samt hvilke potentielle effekter det kan have på elevers oplevelse af hvad matematik og matematisk bevisførelse er for en størrelse.  Det drejer sig om, at elever kan få en oplevelse af at matematik og matematiske beviser er noget, der handler om at spørge en klog, kigge i en bog eller spørge et computersystem, frem for en forståelse af matematik og beviser som noget, der handler om at eleven selv skal forstå de matematiske skridt og forhold, der sikrer sandhed af et matematisk resultat.

Læs hele artiklen: CAS Assisted Proofs in Upper Secondary School Mathematics Textbooks