9. december 2019

Den implicitte besøgende i en udstilling på et planetarium

Museumsdidaktik

Line Bruun Nicolaisen og Marianne Achiam, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet, forklarer gennem begrebet den ’implicitte besøgende', hvordan udstillinger kan tilgodese visse grupper af gæster i stedet for andre.

I artiklen The implied visitor in a planetarium exhibition udvikler Line Bruun Nicolaisen og Marianne Achiam begrebet ’den implicitte besøgende’, som kan forstås, som den eller de besøgende, som en udstilling særligt taler til. Forfatterne diskuterer, hvordan en udstillings måder at repræsentere naturvidenskabeligt indhold - både i form og substans - kan tilgodese visse grupper af gæster, mens andre grupper kan have sværere ved at interagere med udstillingen. For eksempel taler konkurrenceprægede aktiviteter tydeligt til udadvendte og risikovillige personligheder, mens mere generte og indadvendte besøgende vil finde det svært at deltage i aktiviteterne. I artiklen diskuterer forfatterne dels hvor denne ’rettethed’ i udstillinger stammer fra, dels hvad det betyder i et bredere formidlingsperspektiv.