9. oktober 2019

Lektionsstudier som grænseflade mellem forskning og undervisningspraksis i matematik og naturfag

Lektionsstudier

Den 8. oktober deltog forskere fra IND sammen med danske og japanske grundskolelærere samt forskere fra hele verden i et seminar om lektionsstudier.

Den 8. oktober blev der afholdt et endagsseminar, som bestod af en åben lektion på Hummeltofteskolen i Virum, fælles refleksion for alle deltagere, workshops til ideer til problembaseret undervisning, præsentation af studie- og forskningsmuligheder i Japan ved Japanese Society for the Promotion of Science (JSPS), forelæsning af Koji Otaki, Hokkaido University of Education, paneldiskussion og efterfølgende reception med sushi.

Koji Otaki præsenterede under sin plenarforelæsning en ny analysemodel for lektionsstudier bestående af seks såkaldte ”dialectics” (som i ATD kendes fx fra Dialectics of Media and Milieus).

Sammen med forskere fra Japan, Sverige, England, Kroatien, Danmark og Holland deltog fra IND Carl Winsløw, Britta Jessen, Yukiko Asami-Johansson, Camilla Østergaard, Klaus Rasmussen og Louise Carlsen. Tidligere ph.d.-studerende fra IND og medarrangør var Jacob Bahn.

Lektionsstudier

Lektionsstudier er en form for aktionsforskning, hvor lærere gennem gentagen fælles planlægning, observation og analyse af egen undervisning udvikler og træner deres fagdidaktiske viden og kompetencer.