24. september 2019

Palæontologi kan nuancere vores opfattelse af naturvidenskab

NYE PERSPEKTIVER PÅ NATURVIDENSKAB

Eliza Jarl Estrup, Geocenter Møns Klint og Marianne Achiam, Københavns Universitet argumenterer for, at man ved at bringe de såkaldte historiske naturvidenskaber i spil kan nuancere børns og unges opfattelse af naturvidenskab.

Foto: Marianne Achiam

Eliza Jarl Estrup, Geocenter Møns Klint og Marianne Achiam, lektor, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet peger i artiklen The potential of palaeontology for science education på, at lærebøger og læreplaner på folkeskole- og gymnasieniveau i vid udstrækning sætter lighedstegn mellem naturvidenskab og de eksperimentelle videnskaber (fx molekylærbiologi eller kemi.) Dette kan give en ensidig opfattelse af naturvidenskab som en maskinel og ’steril’ søgen efter det korrekte svar, hvilket kan være demotiverende for mange børn og unge. Eliza Estrup og Marianne Achiam argumenterer for at de såkaldte historiske naturvidenskaber (fx palæontologi eller geologi) kan være med til at personliggøre og levendegøre naturvidenskaben, og peger i artiklen på konkrete måder at inddrage de historiske naturvidenskaber i klasserummet, på læreruddannelsen og på udflugter uden for skolen.