20. juni 2024

Ny professor i science-identitet: Vi skal udvide, hvad der tæller i naturvidenskab

Navne

Mens nogen bliver båret ind i en naturvidenskabelig karrierevej, bliver andre skubbet væk, overset og ekskluderet. Henriette Holmegaard forsker i de mekanismer, der gør naturvidenskaben utilgængelig.  

Vi skal ændre de rammer som gør, at nogle elever oplever, at de ikke har noget at byde ind med, eller ikke er kloge nok, siger professor i science identitet Henriette Holmegaard
Vi skal ændre de rammer som gør, at nogle elever oplever, at de ikke har noget at byde ind med, eller ikke er kloge nok, siger professor i science identitet Henriette Holmegaard

Undervisning i naturvidenskab deler klasselokalet i to. Dem, der føler de hører til, og dem, der tjekker ud. Og selvom det er fristende at løse problemet ved at kigge på eleverne, der synes at mangle motivation eller selvtillid i faget, skal blikket vendes indad. 

Sådan lyder budskabet fra Henriette Holmegaard, der for nyligt blev Danmarks første professor i science identitet.  

“Jeg er interesseret i, hvordan elever bliver mødt af forskellige fag, undervisningspraksisser og studiekulturer,” fortæller hun.  

“Og en af de ting, som forskningen fortæller os er, at vi ikke skal forsøge at ændre eleverne. Vi skal ændre feltet.”  

Science identitet handler overordnet set, om det der anerkendes eller ikke anerkendes i STEM-fagene og Henriette Holmegaard forsker blandt andet i, hvordan det skaber ulige muligheder i science for forskellige elever. En ulighed, der blandt andet også viser sig i køn, social baggrund og etnicitet. 

“Det er et problem for samfundet og for alle dem, der ikke kan se, at naturvidenskaben har noget med dem at gøre. Og det er problem for fagene, fordi vi ved, at diversitet skaber bedre læringsmiljøer og mere innovation,” siger Henriette Holmegaard.  

Barriere på alle niveauer

Med forskningsprojekterne SCOPE og GATE er Henriette Holmegaard i færd med at undersøge, hvorfor nogle børn og unge udvikler og fastholder en science interesse, mens den forsvinder hos andre. Derudover har hun løbende forsket i, hvordan studerende møder og bliver mødt af naturvidenskabelige og tekniske videregående uddannelser. 

På alle niveauer er det tydeligt, at der er barrierer, der forhindrer nogle børn og unge i at se sig selv - og blive set - i science-fag.  

“Vi skal udvide, hvad der tæller i naturfagene, så flere kan opleve det som relevant for dem,” understreger Henriette Holmegaard

“Vi skal ændre de rammer som gør, at nogle elever oplever, at de ikke har noget at byde ind med, eller ikke er kloge nok. Vi skal ændre vores ide om, hvordan man kan deltage og være god til naturvidenskab.”  

Fortsætter arbejdet med ulighed 

Henriette Holmegaard glæder sig over den platform, som professoratet kan give til at fortsætte arbejdet med ulighed i STEM-undervisning. 

“Bag den forskning der ligger til grund for titlen: ‘Professor of Science Identities’, ligger et hav af samarbejder med kollegaer både lokalt, nationalt og internationalt, ph.d.-studerende og postdocs. Jeg glæder mig til at fortsætte de samarbejder,” siger Henriette Holmegaard og retter samtidig en tak til de fonde, der har muliggjort forskningen. 

Det er et problem for samfundet og for alle dem, der ikke kan se, at naturvidenskaben har noget med dem at gøre.

Henriette Holmegaard

“Jeg ser frem til at bidrage med meget mere forskning herunder i valg og fravalg af STEM, overgange mellem uddannelsestrin og in- og eksklusionsprocesser i STEM-praksisser og studiekultur. Og til at være en lille del af den indsats der forgår for at skabe de bedste rammer for, at flere børn og unge ser sig selv i STEM” 

Kontakt

Henriette Tolstrup Holmegaard
Professor, Institut for Naturfagenes Didaktik
htholmegaard@ind.ku.dk
Telefon: +4535320386

Emner

Læs også