10. juni 2024

Kom på efteruddannelse med støtte fra Novo Nordisk Fonden 

Uddannelse

Institut for Naturfagenes Didaktik udbyder en række kurser som lærere kan opnå støtte til at deltage i fra Novo Nordisk Fondens efteruddannelsespulje. 

efteruddannelse
Formålet med efteruddannelsespuljen er at understøtte læreres løbende fagdidaktiske udvikling og faglige engagement gennem individuelt tilpasset og praksisnær efteruddannelse på korte formelle eller uformelle kurser.

Er du lærer i grundskole eller gymnasiet i science eller matematik? Så har du chancen for komme med på et af vores efteruddannelseskurser med støtte fra Novo Nordisk Fondens efteruddanelsespulje

Fonden har afsat op til DKK 20 millioner til efteruddannelse af lærere, som kan søge om støtte til at deltage i en lang række kurser – herunder en håndfuld kurser fra Institut for Naturfagenes Didaktik.  

Inkluderende og bæredygtig 

I kurset “Inkluderende undervisning, der favner elevernes diversitet” kan du få redskaber til at arbejde mere inkluderende så flere elever understøttes i at se fysik, kemi og teknologi fag som noget for dem.

Som deltager får du ideer til nye undervisningsmetoder og indsigter i hvordan undervisningen spiller sammen med forskellige elev-baggrunde. 

Kurset “Integration af bæredygtighed i naturfaglige undervisningsforløb” er for dig, der savner tid og ressourcer til at udvikle faglige forløb der integrerer bæredygtighed og inddrager eleverne. 

På kurset træner gymnasielærere i at udvikle, implementere og evaluere kortere eller længere forløb der integrerer uddannelse for bæredygtig udvikling på tværs af naturfagene. 

Væk med kogebogsopgaverne – frem med problemerne 

Hvis du fx er interesseret i at transformere de kedelige kogebogsøvelser til undersøgelses- eller problembaserede øvelser i kemi, kan du tage kurset “Læring og fagdidaktik i kemi”.  

Her arbejder deltagerne intensivt med at omsætte nyere forskning inden for kemis fagdidaktik til undervisningspraksis. Du bliver blandt andet klogere på, hvordan du aktiverer elever med inspirerende demonstrationsøvelser, og hvordan du inddrager samfundsrelevante problemstillinger . 

Med kurset “Matematiklæring gennem problemløsning og modellering” får gymnasielærere en introduktion til nye tilgange til problembaseret matematikundervisning og modellering. 
 
På kurset arbejder deltagere med modeller baseret på lineære funktioner i grundforløbet, algebra, stokastik og modellering i bred forstand.  Derudover får du sparring og vejledning til at fordybe dig yderligere i et emne, du selv vælger.

Teknik i matematik og krop i STEM

Er du grundskolelærer kan du forberede dig på teknologiforståelsens indtog med kurset “Få teknologiforståelse ind i matematikken”. Her vil du møde en kombination af den nyeste forskning inden for teknologiforståelse og matematik samt en række undervisningsmaterialer, som deltagerne løbende skal tilpasse, afprøve og undersøge gennem egen praksis.

Eller du kan blive klogere på, hvordan du får inddraget kroppen i undervisningen i kurset “Med kroppen for øje i STEM”.  

Kurset bygger på ideen om, at vores tænkning er påvirket af vores krop og sanser, og at dette kan bruges til at styrke læringsprocesser. 

Blive klogere på Novo Nordisk Fondens efteruddanelsespulje her og find alle regler for at søge om støtten. Du kan læse mere om vores kurser her.

Emner