Efteruddannelseskurser til gymnasielærere og grundskolelærere

IND udbyder en række kurser som lærere kan opnå støtte til at deltage i fra Novo Nordisk Fondens efteruddannelsespulje. Du kan dog også tilmelde dig kurset uden støtte fra NNF. Læs nedenfor om aktuelle kurser, og find tilmeldingslink.

NB: Tilmelding åbner typisk først et par måneder før deadline for tilmelding.

 

 

 

 

 

Målgruppe: Grundskolelærere i matematik, 7.-10.kl.

Underviser(e): Andreas Tamborg (IND), Camilla Balslev Nielsen, programleder i Videnscenter for Digital Teknologiforståelse (KP), Morten Misfeldt (IND)

Kursusdage: 23-09-2025, 30-09-2025, 07-10-2025, 21-10-2025 og 28-10-2025. Dato for 3. kursusgang kan ændres efter aftale med deltagerne.

Kursussted: IND, NBB, Rådmandsgade 64, 2200 Kbh N

Kursusafgift: 12.500 kr.

Deadline for tilmelding: 22-08-2025

Kurset tager afsæt i en række gennemførte og igangværende forskningsprojekter fra Institut for Naturfagenes Didaktik og Nationalt Center for Digital Teknologiforståelse, der har udforsket og afprøvet integrationen mellem matematik og teknologiforståelse fra forskellige vinkler.

På kursusgangene vil deltagerne møde en kombination af den nyeste forskning inden for teknologiforståelse og matematik samt en række undervisningsmaterialer, som deltagerne løbende skal tilpasse, afprøve og undersøge gennem egen praksis.

Kursusgangene vil både støtte lærere i at få indblik i forskningsbaseret viden om integration af teknologiforståelse i matematik, understøtte systematisk vidensdeling mellem deltagerne og ruste de deltagende lærere til at kunne hjælpe andre matematiklærere på egen skole til at kunne benytte forløbene.

Find kurset hos Novo Nordisk Fondens efteruddannelsespulje. 

 

 

 

 

Målgruppe: Gymnasielærere i fysik, kemi eller teknologi

Underviser(e): Henriette Holmegaard og Lene Møller Madsen

Kursusdage: 10-03-2026, 24-03-2026, 31-032026 og 14-04-2026. 6 timer hver kursusdag (10-16). Tredje kursusgang foregår så vidt muligt på eget gymnasium med afprøvning i praksis - og dato kan ændres efter aftale med deltagerne.

Kursussted: IND, NBB, Rådmandsgade 64, 2200 Kbh N

Kursusafgift: 10.000 kr.

Deadline for tilmelding: 05-01-2026.

Vil du være med til at forme fremtiden for STEM-undervisningen i Danmark, og være en frontløber i udviklingen af undervisningsmetoder, der virkelig gør en forskel?

Med den stigende elev-diversitet er der brug for nye metoder i undervisningen. Med udgangspunkt i dugfriske forskningsresultater fra kemi, fysik og teknologi er målet med dette kursus at bringe viden om elevers baggrunde, sammen med naturvidenskabsdidaktiske metoder i undervisningen.

Undervisningen tager udgangspunkt i et katalog af konkrete forskningsbaserede redskaber, der kan gøre kemi-, fysik- og teknologiundervisningen mere inkluderende og støtte flere forskellige elever i at se dem selv i disse fag, ligesom det kan bidrage til at lærerne opdager deres potentiale. De konkrete redskaber afprøves i deltagernes egen undervisning, og med udgangspunkt i evalueringerne af deres effekt samt supplerende viden fra forskningslitteraturen, designes nye undervisningseksperimenter i tæt samarbejde med kursuslederne og de øvrige deltagere, og målrettet specifikke problemstillinger i egen undervisningen. Kurset bliver således en tæt vekselvirkning mellem forskning-, konkrete redskaber og lærernes egen praksis.

Kurset vil give deltagerne ideer til nye undervisningsmetoder, indsigter i hvordan undervisningen spiller sammen med forskellige elev-baggrunde og elev-erfaringer, og redskaber til at arbejde mere inkluderende så flere elever understøttes i at se fysik, kemi og teknologi fag som noget for dem. 

Vi opfordrer både enkeltpersoner og lærerteams til at deltage. Er du klar til at tage det første skridt mod en mere mangfoldig STEM-uddannelse? Tilmeld dig dette kursus.

Find kurset hos Novo Nordisk Fondens efteruddannelsespulje.

 

Målgruppe: Gymnasielærere i Naturvidenskabeligt grundforløb, matematik, biologi, bioteknologi, kemi, naturgeografi, geovidenskab, fysik, informatik

Underviser(e): Marianne Achiam, Britta Jessen og Katrine Lindvig

Kursusdage: 25-02-2025, 11-03-2025, 25-03-2025, 08-042025 og 22-04-2025. Datoer for dag 2 og dag 4 kan ændres efter aftale med deltagerne.

Kursussted: IND, NBB, Rådmandsgade 64, 2200 Kbh N

Kursusafgift: 12.500 kr.

Deadline for tilmelding: 03-02-2025

Rapporten "På vej mod uddannelser for bæredygtig udvikling" fra 2022 peger på, at selv om der er en del igangværende initiativer vedrørende bæredygtighed på gymnasieniveau, er der behov for efteruddannelsestilbud der udvikler gymnasielærernes faglige og didaktiske kompetencer. Samtidig mangler der tid og ressourcer til at udvikle faglige forløb der integrerer bæredygtighed og inddrager eleverne.

Nærværende kursustilbud adresserer disse behov ved at træne gymnasielærere i at udvikle, implementere og evaluere kortere eller længere forløb der integrerer uddannelse for bæredygtig udvikling på tværs af naturfagene (inkl. matematik). Modellen, der undervises efter, kan bruges til både længere og kortere undervisningsforløb, samt til tværfaglige studieretningsprojekter.

Kurset vil tage udgangspunkt i deltagernes eksisterende praksisser og kompetencer, og understøtte og kvalificere deres videre udvikling. Kurset kan med særlig fordel følges af flere lærere fra samme gymnasieskole, som er interesserede i at arbejde på tværs af deres fagligheder.

Kurset består af 5 hele kursusdage, opdelt på følgende måde:

 • Dag 1 Introduktion, oplæg og arbejde med model, på NBB.
 • Dag 2 Arbejde med a priori analyse af problem og design, på gymnasier.
 • Dag 3 Oplæg, arbejde med evaluering af SFF og constructive alignment, på NBB.
 • Dag 4 Minitests af SFF med egne elever, på gymnasier.
 • Dag 5 Gruppearbejde og -præsentation om oversættelse til praktiske vejledninger, på NBB.

Find kurset hos Novo Nordisk Fondens efteruddannelsespulje.

 

 

 

Målgruppe: Gymnasielærere i kemi

Underviser(e): Hendra Augustian og Jonas Niemann

Kursusdage: 01-10-25, 02-10-25 og 03-10-25

Kursussted: IND, NBB, Rådmandsgade 64, 2200 Kbh N

Kursusafgift: 7.500 kr.

Deadline for tilmelding: 01-08-2025

I dette intensive kursus arbejder deltagerne med omsætningen af nyere forskning inden for kemis fagdidaktik til undervisningspraksis. Vi udforsker forskellige koncepter inden for kemididaktik og efter kurset vil deltagere blive forsynet med yderligere litteratur. Dette kan sammen med kursushæftet, som produceres i løbet af kurset og færdiggøres af underviserne, fungere som materiale, som der kan arbejdes videre med på gymnasierne og deles med deltagernes kollegaer. I løbet af kurset vil deltagerne:

 • Transformere kogebogsøvelser til undersøgelses- eller problembaserede øvelser.
 • Omsætte strategier til at højne elevers læringsudbytte og kompetencer i laboratoriearbejde.
 • Gennemfører inspirerende demonstrationsøvelser med øget fokus på elevaktivering.
 • Tilrettelægge undervisning hvor deltagelsesmulighederne for elever udvides med Science-kapital-øgende tilgang til undervisningen, så flere elever kan se sig selv i kemi.
 • Integrere samfundsmæssige problemstillinger i enkelt- og tværfaglig undervisning

Ud over disse temaer vil vi kurset også blive tilrettelagt med 1-2 andre temaer baseret på ønsker fra deltagerne. Ud over at medbringe øvelser man ønsker at transformere og fremvise, vil de inden kurset være minimalt med forberedelse for deltagerne.

Find kurset hos Novo Nordisk Fondens efteruddannelsespulje.

 

 

 

 

Målgruppe: Gymnasielærere i matematik

Underviser(e): Britta Jessen

Kursusdage: 27-08-2025, 24-09-2025, 22-10-2025, 19-11-2025 og 10-12-2025.

Kursussted: IND, NBB, Rådmandsgade 64, 2200 Kbh N

Kursusafgift: 12.500 kr.

Deadline for tilmelding: 15-06-2025

Kurset er bygget op om nogle obligatoriske matematikdidaktiske og matematikfaglige forløb. Kurset giver erfarne og mindre erfarne lærere mulighed for i samarbejde og under vejledning fra underviseren at udvikle undervisningsforløb som tager udgangspunkt i de nye målbeskrivelser for matematikundervisningen på alle tre niveauer på de gymnasiale uddannelser. Der vil blive arbejdet med: modeller baseret på lineære funktioner i grundforløbet, algebra, stokastik og modellering i bred forstand. Deltagerne vil herudover få sparring og vejledning til at fordybe sig yderligere i et emne, de selv vælger.

Kurset giver en introduktion til nye tilgange til problembaseret matematikundervisning og modellering, herunder praktiske værktøjer til at udarbejde og justere forløb med fokus på, hvordan man bedst understøtter elevers læring af kernestoffet og opfyldelse af faglige mål. Forløbene vil i særlig grad understøtte elevernes udvikling af begrebsforståelse gennem problemløsningsopgaver og modelleringsaktiviteter, der styrker deres ræsonnements- og kommunikationskompetencer.

Udviklingen af forløb sker i kobling med introduktion til måder, hvorpå lærere kan støtte hinanden i fælles at udvikle undervisningspraksis, hvilket på sigt kan udbredes til hele faggrupper. Endelig vil der på kurset blive arbejdet med deling af de udviklede forløb, så de kan deles med deltagernes faggrupper på skolerne, regionalmøder eller større arrangementer. Det vil være en fordel hvis man tilmelder flere lærere fra samme skole (3-4 pers.), så de kan bruge hinanden som observatør og sparringspartnere undervejs i forløbet. Det er dog ikke et krav.

Find kurset hos Novo Nordisk Fondens efteruddannelsespulje.

 

 

Målgruppe: Grundskolelærere, 1.-10. kl.

Underviser(e): Magdalena Kersting

Kursusdage: 26-03-2025, 02-04-2025 og 23-04-2025. Dato for 2. kursusgang kan ændres efter aftale med deltagerne.

Kursussted: IND, NBB, Rådmandsgade 64, 2200 Kbh N

Kursusafgift: 7.500 kr.

Deadline for tilmelding: 07-02-2025

Løft din undervisning med embodied cognition, der gør STEM-fagene mere engagerende og tilgængelige for flere elever. Hvad er embodied cognition? Kort sagt er det ideen om, at vores tænkning er påvirket af vores krop og sanser, og at dette kan bruges til at styrke læringsprocesser. Dette kursus introducerer dig til spændende principper fra kognitiv videnskab og giver dig de didaktiske værktøjer til at integrere disse principper i din egen undervisningspraksis.

Kursusforløbet:

 • Dag 1: Introduktion til embodied cognition – Introduktion til embodied cognition – Få praksisnær indsigt i, hvordan STEM-koncepter stammer fra kropslige erfaringer (på trods af, at de ofte virker meget abstrakte), og øv dig på at gøre abstrakte idéer mere tilgængelige gennem embodied cognition-principper
 • Dag 2: Udforsk og afprøv (selvstudiedag) – Anvend nye strategier i dit eget klasserum, observer og reflekter over dine erfaringer og elevernes læring, og ikke mindst: få fagdidaktisk påfyld i form af relevant fagfaglig og fagdidaktisk litteratur.
 • Dag 3: Del, diskuter og uddyb – Vær aktiv i erfaringsudveksling og få feedback, mens vi sætter dine observationer og nye tilgange i spil. Vi laver også en fælles samling af enkle integrerbare strategier der beriger dit eksisterende repertoire og skaber målrettede kropslige læringsforløb.

STEM-fagene er ikke bare en intellektuel øvelse, de er en kropslig oplevelse. Bliv inspireret, og oplev på dette kursus, hvordan du kan skabe et stimulerende læringsmiljø, hvor eleverne lærer ved at tage kroppen i brug.

Find kurset hos Novo Nordisk Fondens efteruddannelsespulje.