Olga Trolle

Olga Trolle

Konsulent

Uddannet cand. pæd. i pædagogisk sociologi. 
Er tilknyttet Naturfagenes Evaluerings- og Udviklingscenter (NEUC), hvor jeg arbejder med design, gennemførelse og formidling af evalueringer af nationale naturfaglige projekter i dagtilbud, grundskole, og ungdomsuddannelser. 
Derudover arbejder jeg med instituttets hjemmeside, intranet, infoskærm og nyhedsbreve.

ID: 45685880