Studietid og studieliv

Foreløbige resultater fra en undersøgelse af, hvordan KU studerende forvalter deres studietid – og hvorfor

INDsigt ved Lars Ulriksen, Institut for Naturfagenes Didaktik

Hvor meget tid, studerende bruger på deres universitetsstudier, og om de bruger nok tid, er jævnligt genstand for diskussion. Projektet om universitetsstuderendes studietid og studieliv har til formål at kvalificere diskussionen om universitetsstuderendes tidsforbrug. Ud fra foreløbige resultater fra projektet ’Studietid – praksisser og barrierer’ giver dette INDsigt-seminar indblik i, hvordan studerende på KU forvalter deres studietid, i deres studievaner og hverdagsliv på og uden for studiet, samt hvilke overvejelser de studerende gør sig i forhold til prioritering af tid. I oplægget præsenteres en række kvantitative og kvalitative resultater fra feltarbejde udført blandt studerende på fire forskellige uddannelser på KU. Uddannelserne kommer fra forskellige fakulteter.

På baggrund af oplægget vil der blive lagt op til debat om, hvilke muligheder undervisere og institutter har for at understøtte og påvirke de studerendes tidsforbrug i en positiv retning.

Deltagelse i seminaret er gratis, men vi beder om en tilmelding senest 23. februar 2017.