Studietidsforbrug - praksisser og barrierer

Hvor lang tid bruger de studerende om ugen på at studere – og hvorfor?

Formålet med projektet var at kvalificere diskussionen om universitetsstuderendes tidsforbrug. Projektet anlagde et bredt perspektiv på de studerendes tidsforbrug som en del af deres samlede studieliv. I foråret 2015 blev der producere empiri på fire udvalgte uddannelser på tværs af tre fakulteter på KU. Projektet kombinerede kvantitative og kvalitative metoder, og det inddrog empiri fra både studerende og undervisere.

Omdrejningspunktet er, hvordan de studerende forvalter deres studietid og studieliv, herunder deres deltagelse i undervisningen.

Projektperiode: 1.5.2014-31.10.2015

Projektgruppe:
Professor Lars Ulriksen (projektleder)
Forskningsassistent Trine Louise Brøndt Nielsen
Forskningsassistent Christoffer Nejrup
Adjunkt Henriette Tolstrup Holmegaard
Konsulent Kirstine Dahl
Lektor Frederik V Christiansen
Adjunkt Jan Alexis Nielsen
Ph.d.-studerende Ane von der Fehr (indtil 15.8.2014)