31. oktober 2015

Studietidsforbrug - praksisser og barrierer

Hvor lang tid bruger de studerende om ugen på at studere – og hvorfor?

Formålet med projektet er at kvalificere diskussionen om universitetsstuderendes tidsforbrug. Projektet anlægger et bredt perspektiv på de studerendes tidsforbrug som en del af deres samlede studieliv. I foråret 2015 produceres der empiri på fire udvalgte uddannelser på tværs af tre fakulteter på KU. Projektet kombinerer kvantitative og kvalitative metoder, og det inddrager empiri fra både studerende og undervisere.

Omdrejningspunktet er, hvordan de studerende forvalter deres studietid og studieliv, herunder deres deltagelse i undervisningen.

Projektperiode: 1.5.2014-31.10.2015

Projektgruppe:
Professor Lars Ulriksen (projektleder)
Forskningsassistent Trine Louise Brøndt Nielsen
Forskningsassistent Christoffer Nejrup
Adjunkt Henriette Tolstrup Holmegaard
Konsulent Kirstine Dahl
Lektor Frederik V Christiansen
Adjunkt Jan Alexis Nielsen
Ph.d.-studerende Ane von der Fehr (indtil 15.8.2014)