Fagets Videnskabsteori og Filosofikum 2.0 – Københavns Universitet

Fagets Videnskabsteori og Filosofikum 2.0

INDsigt ved ForskningsgruppenVidenskabsteori, Videnskabshistorie og Videnskabsstudier: Sara Green, Mikkel Willum Johansen, Claus Emmeche, Hanne Andersen og Henrik Kragh Sørensen,  Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet

Med jævne mellemrum diskuterer vi i Danmark, om vi burde genindføre det filosofikum, som efter århundreders ubrudt virke blev nedlagt i de tumultariske 1970ere. Da debatten atter bølgede omkring årtusindeskiftet, blev det genindført i en opdateret og fagnær udgave under navnet Fagets Videnskabsteori. I 2017 gjorde daværende forskningsminister Søren Pind det til en mærkesag, at genindføre et bredt dannelseselement på universitetsuddannelserne, og hans forslag bliver nogle gange omtalt som et Filosofikum 2.0.

I dette INDsigt-seminar ser forskere fra Forskningsgruppen Videnskabshistorie og Videnskabsteori, Institut for Naturfagenes Didaktik nærmere på Fagets Videnskabsteoris historie, implementering og undervisning, især på de naturvidenskabelige uddannelser, og vi sætter diskussionerne om filosofikum i et internationalt perspektiv.

Se også:
Bogen: Fagets videnskabsteori, (Tom Børsen, David Budtz Pedersen og Hanne Andersen (red.), 2018)
Rapporten: Kortlægning af filosofikum i andre lande, som IND har udarbejdet for Uddannelses- og Forskningsministeriet i foråret 2018.

Eksempler på artikler fra Aktuel Naturvidenskab med cases fra VT-undervisningen på scienceuddannelserne. Artiklerne er rettet mod gymnasieniveau:

Deltagelse i seminaret er gratis, og vi beder om en tilmelding senest 3 hverdage før, så vi kan disponere kaffemængden :-)