01. august 2018

Kortlægning af filosofikum i andre lande

Uddannelses- og forskningsministeren nedsatte i 2017 en inspirationsgruppe, der skulle se på, hvordan et nyt filosofikum kan indføres på de danske universiteter. I den forbindelse fik Institut for Naturfagenes Didaktik den opgave at gennemføre en kortlægning af eksempler på filosofikumlignende elementer i universitetsuddannelser i en række lande.

Kortlægningen har et særligt fokus på ”General Education” i USA, ”Studium Generale” i Tyskland, filosofikum i Norge samt inddrager eksempler fra England, Holland og Schweiz. Kortlægningen viser overordnet, at der også i andre lande er fokus på dannelsesaspekter og på, hvordan filosofikumlignende elementer kan indgå i uddannelserne.

Hent rapporten: Kortlægning af filosofikum i andre lande (pdf).