Engineering i grundskolen

INDsigt ved Bella Marckmann, Astra, og Jan Sølberg, Institut for Naturfagenes Didaktik, KU

Hvad kan vi sige om engineering i grundskolen på nuværende tidspunkt?

Engineering i Skolen (EiS) er et 10-årigt program under Engineer the Future, som har til formål at gøre undervisningen i STEM-fagene vedkommende, inspirerende og lærerig og derigennem også højne det faglige niveau i STEM-fagene.

Programmet har indtil videre opnået national opmærksomhed gennem en lang række indsatser og samarbejder. Dertil kommer, at der er udviklet en engineeringdidaktik tilpasset danske forhold, som har dannet grundlag for kompetenceudvikling i 4 kommuner og en lang række undervisningsforløb. Første fase af programmet er ved at være slut, og der planlægges nu en målrettet udvidelse af indsatsen på baggrund af erfaringerne fra første fase. Men hvad ved vi på nuværende tidspunkt om engineerings rolle og betydning i naturfagene i folkeskolen?

Naturfagenes evaluerings- og udviklingscenter (NEUC) har haft ansvaret for at samle erfaringerne fra den første fase af EiS, og på dette seminar vil vi fremlægge nogle af de væsentligste fund og diskutere, hvordan engineering kan spille sammen med naturfagene og andre fag i folkeskolen.

TORSDAG 14/11: VI HAR NU LUKKET FOR TILMELDING TIL DETTE SEMINAR.

Du kan kontakte os på INDsigt@ind.ku.dk, hvis du vil høre om muligheden for en afbudsplads.

Deltagelse i INDsigt-seminarrækken gratis, og vi beder om en tilmelding senest 3 hverdage før, så vi kan disponere kaffemængden :-)