Formativ evaluering i gymnasiet med "Struktureret evalueringsdialog"

(Foreløbig titel og beskrivelse)

INDsigt FYSISK ved Kasper Rytter Falster Dethlefsen, Europaskolen

Kasper holder oplæg om brug af "Struktureret evalueringsdialog" som redskab til formativ evaluering i kemi i gymnasiet. I sit masterprojekt i Master i scienceundervisning har Kasper arbejdet med at implementere metoden i sin undervisning i opsamlingen og afslutningen på kemiøvelser for på den møde at  afhjælpe den udfordring, eleverne oplever med at skulle koble teori og praksis.

Struktueret evalueringsdialog / Structured Assessment Dialogue (SAD) er en evalueringsmetode baseret på dialog, og den består af tre faser:
• Fase 1: Dialog mellem fokuselev og lærer
• Fase 2: Dialog mellem fokuselev og feedbackelever
• Fase 3: Elevers selvevaluering baseret på klare læringsmål og kriterier (både fokus-, feedback- og baggrundselever).

Metoden kan bruges med flere forskellige formål, bl.a.:
1) hjælpe eleverne i deres læring af fagfagligt stof,
2) fremme muligheden for både formativ og summativ evaluering,
3) udvikle elevernes kommunikative kompetencer
4) hjælpe eleverne til at lære, at evaluere deres eget faglige niveau og derfor bedre selv kunne vurdere, hvor de skal gøre en ekstra indsats for at blive dygtigere.

Se også Kaspers masterafhandling: Formativt potentiale og udbytte i Structured Assessment Dialogue

Deltagelse i INDsigt-seminarrækken gratis. Vi vil gerne have din  tilmelding  senest mandag den 26. september, så vi kan forberede seminaret bedst muligt.