Josefine Lomholt Pallavicini

Josefine Lomholt Pallavicini

  Medlem af:

  • Videnskabsteori og videnskabshistorie

  Aktuel forskning

  Titel: Bayesian Modeling of Disagreement, trust and higher-order evidence.
  Vejleder: Prof. Klemens Kappel.
  Projektperiode: 1.1.2016-31.12.2018.

  Mit Ph.D.-projekt er en del af FKK-projektet "The social epistemology and social psychology of disagreement" og den dertil knyttede forskningsgruppe SERG (Social Epistemology Research Group). Mit projekt handler om at undersøge forskellige muligheder for at andvende statistiske modeller på fænomener med interesse for social erkendelsesteori. Derudover sigter mit projekt efter at afklare hvordan man skal forstå højere-ordens formodninger indenfor fænomener som polarisering og uenighed. Højere-ordens formodninger siger noget om hvordan ens umiddelbare (førsteordens) formodninger er dannet og hvorvidt det er troværdige formodninger eller ej. En del af mit projekt går ud på at opadtere eksisterende Bayesianske modeller til at inkludere højere-ordens formodninger.

  Undervisnings- og vejledningsområder

  • Teoretisk filosofi
  • Analytisk filosofi
  • Erkendelsesteori
  • Videnskabsteori
  • Formel filosofi

  ID: 138358573