Forskningsprojekter på IND

Forskningen ved IND er ofte organiseret i projekter - se nedenfor eksempler på større projekter IND deltager i.

Se også det samlede overblik over forsknings- og udviklingsprojekter.

Unges valg, fravalg og fastholdelse på de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser

31. januar 2013

En undersøgelse af de unges valg af videregående uddannelse, særligt valg og fravalg af de teknisk-naturvidenskabelige uddannelser.

Læs mere

S-TEAM projektet (Science-Teacher Education Advanced Methods)

1. maj 2012

 

S-TEAM projektet skal undersøge og sammenholde den nyeste viden om naturfagsdidaktik med praktisk erfaring i læreruddannelse. Projektet er defineret på europæisk niveau for at sikre inddragelse af national ekspertise inden for curricula, pædagogik og prasis. Projektet omfatter 25 institutioner fordelt på 15 lande.

Læs mere

IRIS - Interesser og rekruttering til tekniske og naturvidenskabelige uddannelser

30. april 2012

IRIS logoFaktorer som påvirker rekruttering, fastholdelse og ligestilling mellem kønnene på videregående uddannelser i teknik, naturvidenskab og matematik

Læs mere

Lektionsstudiers funktion i matematiklærerinduktion

31. december 2011

Projektet falder inden for matematikkens didaktik og drejer sig om matematiklærerviden og dens udvikling i overgangen mellem uddannelse og praksis.

Hovedspørgsmålene drejer sig om hvorvidt og hvordan lektionsstudier kan bidrage hertil. Perspektivet er at bidrage til bedre praksisformer i matematiklæreruddannelse og -induktion.

Læs mere

VAP, Validering af PISA Science

1. august 2011

Formålet med VAP-projektet var at placere PISA 2006-Science undersøgelsen i en dansk kontekst. Som en forudsætninger herfor undersøges PISA 2006 science dels på sine egne præmisser og dels i forhold til de danske mål for naturfagene.

Læs mere

SETAC - Science Education As a Tool for Active Citizenship

5. juli 2011

SETAC - Science Education As a Tool for Active CitizenshipEU-projektet "SETAC" (Science Education As a Tool for Active Citizenship) søger at forbedre elevers motivation for at lære naturvidenskab ved at investere i elevernes uddannelse, men også i lærerne.  Projektet omfatter 8 uddannelsesinstitutioner, formelle såvel som uformelle, fordelt på 5 lande: Belgien, Danmark, Italien, Tyskland og Ungarn.

Læs mere

GIS som fagprofil

24. marts 2011

Hvordan skaber de studerende en fagprofil? Med henblik på at udvikle en teoretisk model samt på at forstå hvordan studerende udvikler en faglig identitet, blev der gennemført empiriske undersøgelser af 8 studerende, som deltog i universitetskurset "GIS i planlægning og ledelse".

Læs mere

Læring af GIS - Undersøgelse af forskellige læringsstrategier hos studerende og deres relation til forskellige undervisningstilrettelæggelser

21. januar 2011

Projektet undersøger empirisk dialogen mellem underviser og studerende på to forskelligt tilrettelagte introduktionskurser til Geografiske informationssystemer. Projektet søger at afdække de studerendes læreproces i relation til deres læringsstrategi, selve GIS-softwaren samt deres løsning af geografiske problemstillinger 

Læs mere

Dialogisk undervisningsform i naturvidenskabelig museumsundervisning

1. juni 2010

Undersøgelse af en dialogisk undervisningsforms muligheder for at skabe en dialogisk diskurs i naturvidenskabelig museumsundervisning.

Læs mere

Vestafrikansk Netværk for studier af miljøændringer

24. marts 2010

Projektet indebærer etablering af et vestafrikansk netværk af universiteter involveret i fælles forsknings- og forsknings-kapacitetsopbygningsaktiviteter inden for anvendelse af jordobservations-data og GIS til studier af miljømæssige ændringer, herunder konsekvenser af klimaændringer på arealanvendelse og vandressourcer.  IND's rolle er relateret til de uddannelsesmæssige aspekter af de tilknyttede phd. studerende. 

Læs mere

Mind the Gap

23. februar 2010

EU-projektet 'Mind the Gap' arbejder med udfordringer i kommunikationen mellem politikere, skoleledere, undervisere og elever i forbindelse med udbredelsen og brugen af undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning (UBNU). Arbejdspakke 3 fokuserer på hvordan UBNU kan anvendes til at fremme elevers naturfaglige kompetencer. Dette sker ved at sammenligne læreplaner i naturfag i forskellige EU-lande og videooptage eksempler på god naturfagsundervisning som fremmer naturvidenskabelige kompetencer.

Læs mere

Evaluering og udforskning af faciliterede studiegrupper

3. februar 2010

På DPU er der til forbedring af studiemiljø og frafaldsstatistikken iværksat tre faciliterede fora for studerende  i 2009: Faciliterede studiegrupper, facilitering af en stærkere faglig identitet samt en faciliteret tirsdagsbar, hvor en faglig eftermiddag umærkeligt glider over i socialt samvær over middag og dans. IND er involveret i evaluering og udforskning af de faciliterede studiegrupper. Projektet, som gennemføres af Hanne Adriansen, Institut for Læring, DPU, AAU og Lene Møller Madsen, Institut for Naturfagenes Didaktik, KU, løber fra 2009 - 2010.

Læs mere

Naturvidenskabelige studiekompetencer i praksis

9. marts 2009

Projektet afsøgte om der kan identificeres særlige naturvidenskabelige studiekompetencer, som er nødvendige for at klare et studium ved det naturvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet, i hvilken udstrækning de studerende har disse kompetencer med fra gymnasiet. Projektet belyste dermed også overgangen fra gymnasium til naturvidenskabelig videregående uddannelse.

Læs mere