4. november 2009

Progression og overgang - nyt 3-årigt projekt skal kvalificere gymnasieelevers uddannelsesvalg

Nyt 3-årigt projekt skal kvalificere gymnasieelevers uddannelsesvalg

IND er sammen med 21 gymnasiale og 6 videregående uddannelsesinstitutioner, bl.a. KU's naturvidenskabelige, humanistiske og samfundsvidenskabelige fakulteter, med i projektet Progression og overgang, der skal forbedre gymnasieelevers overgang fra gymnasial til videregående uddannelse.

Projektets overordnede formål er at øge overgangsfrekvensen fra ungdomsuddannelserne til de videregående uddannelser samt at formindske frafaldet ved de videregående uddannelser.

Konkret går det ud på at sikre, at de studerende får et realistisk billede af de studiekompe­tencer som kræves ved de videregående uddannelser, og dermed mulighed for at træffe et kvalificeret og motiveret uddannelsesvalg. Midlerne er bl.a. brobygningsforløb, hvor gymnasieelever deltager i kurser på de videregående uddannelser, samt samarbejde mellem undervisere på hhv. gymnasiale og videregående uddannelser, hvor der udvikles fælles faglige og didaktiske begreber.

Projektet er finansieret af Region Hovedstaden og løber i perioden januar 2010 - december 2012.