12. juli 2018

Stillingsopslag: Konsulent til udvikling af naturfagsområdet

Institut for Naturfagenes Didaktik

Vi søger dygtig konsulent til udvikling af naturfagsområdet.

Vores arbejde på IND med at udvikle det naturfaglige uddannelsesområde vokser, og vi søger derfor en konsulent inden for udvikling og evaluering af naturfagsundervisning med tiltrædelse 1. oktober 2018 eller snarest derefter. Det naturfaglige uddannelsesområde er begunstiget med en stigende opmærksomhed og ressourcer, og du kan være med til at sikre en god udvikling til gavn for børn og unge og samfundet som helhed. 

Din hovedopgave bliver at udvikle og gennemføre evaluerings- og udviklingsopgaver inden for Naturfagenes Evaluerings- og Udviklingscenter (NEUC), som er et samarbejde mellem IND og Astra – Center for Læring i Natur, Teknik og Sundhed. Arbejdet for NEUC bliver typisk udført i et samarbejde mellem konsulenter fra begge institutioner. Opgaverne omfatter at indgå som vejledere, evaluatorer og undervisere i naturfagsindsatser, at samarbejde med aktører inden for naturfagsområdet om udvikling af deres projekter og at indhente og formidle viden fra praksis og forskning i Danmark og udlandet. 

Læs det fulde opslag, og send din ansøgning her.

Ansøgningsfrist er 16. august 2018.