1. september 2019

Morten Misfeldt ny professor ved IND og DIKU

Ansættelse

Morten Misfeldt tiltræder 1. sept. en stilling hos IND som professor i digital uddannelse og som centerleder for det nyoprettede Center for digital uddannelse, som oprettes i samarbejde med Datalogisk institut ved KU. Professoratet er således delt mellem de to institutter.

Morten Misfeldt

Morten kommer fra en stilling på Aalborg Universitet som viceinstitutleder og professor i IT og matematikdidaktik, og hans forskning er i særlig grad rettet imod digitalisering af matematikundervisningen, herunder pædagogisk brug af avancerede matematikværktøjer, samspillet mellem matematik og teknologiforståelse samt implementeringsudfordringer omkring digitaliseringsinitiativer. 

Morten er desuden gæsteprofessor ved OsloMet og har tidligere været gæsteforsker ved University of Wisconsin Madison og på MIT.

Vi er på IND meget glade for at kunne tage imod Morten og ser frem til det spændende arbejde der ligger i opbygningen af centeret. Mortens hovedopgave bliver at opbygge samarbejdet mellem de tekniske og de pædagogiske miljøer på KU SCIENCE, der på hver sin måde kan bidrage til meningsfuld digitalisering af uddannelsesprocesser.

På vegne af IND,

Hanne Andersen, institutleder