Feedback på mundtlige præsentationer

Udfordringen: At arbejde med mundtlige præsentationer

Faget ligger på uddannelsens 1. semester og afsluttes med mundtlig eksamen. Undervisningen har en del mundtlige studenter-præsentationer, og det er en vanskelig genre for mange studerende. Derfor ønsker faget at arbejde eksplicit med forventninger til en mundtlig præsentation. Men mange studerende har svært ved at forstå den faglige relevans. En anden udfordring er, at der er flere hundrede studerende på faget, så det er vanskeligt at give den enkelte studerende lejlighed til at holde oplæg med efterfølgende feedback.

Processen: Gruppe-oplæg og feedback

Der blev holdt en 3 timers workshop for ca. 150 studerende ad gangen – i alt fire gange. Programmet var 1 times oplæg i auditoriet om formålet med workshoppen, om forventninger til mundtlige oplæg på faget, et par korte øvelser med fokus på kropssprog, en instruktion i feedback samt en introduktion til de konkrete emner, som oplæggene skulle handle om. Forud for workshoppen havde de studerende adgang til relevant materiale vedr. deres egen opgave.

Efter oplæg i auditoriet fik de studerende 1½ time på egne hold á ca. 36 studerende til at forberede, afholde samt give feedback på oplæg. Hvert hold havde en studenter-instruktor til at styre forløbet. Grupperne á 5-6 studerende fik udleveret en vejledende disposition for oplægget, og de fik 20 min til at forberede det sammen. Selve præsentationen blev givet af 2-3 personer fra gruppen. Herefter ca. 3 min. feedback fra de øvrige grupper med udgangspunkt i et feedback-ark. Studenterinstruktorerne havde en præcis instruktion og tidsangivelse som hjælp til at styre processen. Til sidst afstemning om bedste fremlæggelse.

Workshoppen blev afsluttet i auditoriet. For at motivere de studerende til at deltage i den sidste plenum-session, blev der trukket lod blandt de ’nominerede’ grupper, og medlemmerne af den udtrukne gruppe fik en bogpræmie. Nogle af disse ’vindere’ valgte at give deres præsentation i plenum. Evaluering ved Mentimeter samt et møde med studenterinstruktorerne.

Materialer:

Program for studerende 

Gruppe-instruks 

Gruppevejleder-instruks 

Feedback-ark vedr. præsentation 

Fremover: Inddragelse af studenter i planlægning og gennemførsel

Studenterinstruktorerne er meget vigtige, dels for gennemførsel på holdene, dels for markedsføring af workshoppen, for de kan se relevansen.

Kontakt:

Ingrid Lund Andersen 

Helene Alanne 

Bente Kristiansen 

Til Feedback-forsiden