ASTE - Advanced Science Teacher Education

Projektet var et samarbejde mellem to professionshøjskoler (UCC og UC-Metropol) og to universiteter (Københavns og Aarhus Universitet) om at udvikle en sciencelæreruddannelse til grundskolens ældste klassetrin, som bl.a. fokuserer på

  • Sammenhænge mellem de indgående fag (matematik, fysik/kemi, biologi og geografi) 
  • Sammenhænge mellem uddannelsens teoretiske og praktiske dele, bl.a. ved brug af nye praktikformer
  • Sammenhænge mellem relevante institutioner – specielt: professionshøjskole (hvor uddannelsens teoretiske dele foregår), praktikskole (hvor uddannelsens praktiske dele foregår) og universitet (hvor den nyeste naturvidenskabelige viden udvikles).

Projektet blev udført i perioden 2012-2017 og var støttet af Lundbeck fonden med en bevilling på i alt 4Mkr og et totalbudget på ca. 6Mkr. Til projektet var knyttet et ph.d.-projekt, der blev udført af Klaus Rasmussen (UC Metropol og IND) under vejledning af Carl Winsløw. I projektet deltog fra KU desuden en række forskere i de naturvidenskabelige fag. Projektet blev koordineret af Center for Science Didaktik og blev ledet af en styregruppe med repræsentanter fra hver af de deltagende institutioner. Endelig var der nedsat et Advisory Board med deltagelse bl.a. af skolens fagkonsulenter og andre institutioner.

 

Projektgruppe fra KU:

prof. Ian Bearden (fysik, NBI), prof. Merete Bilde (kemi, KI), lektor Lene Møller Madsen (geografi, IND), prof. Anders Priemé (biologi, BI), prof. Niels Grønbæk (matematik, IMF) og prof. Carl Winsløw (matematik, IND).