ASTE - Advanced Science Teacher Education – Københavns Universitet

31. december 2016

ASTE - Advanced Science Teacher Education

Projektet er et samarbejde mellem to professionshøjskoler (UCC og UC-Metropol) og to universiteter (Københavns og Aarhus Universitet) om at udvikle en sciencelæreruddannelse til grundskolens ældste klassetrin, som bl.a. fokuserer på

  • Sammenhænge mellem de indgående fag (matematik, fysik/kemi, biologi og geografi) 
  • Sammenhænge mellem uddannelsens teoretiske og praktiske dele, bl.a. ved brug af nye praktikformer
  • Sammenhænge mellem relevante institutioner – specielt: professionshøjskole (hvor uddannelsens teoretiske dele foregår), praktikskole (hvor uddannelsens praktiske dele foregår) og universitet (hvor den nyeste naturvidenskabelige viden udvikles).

Projektet udføres i perioden 2012-2017 og er støttet af Lundbeck fonden med en bevilling på i alt 4Mkr og et totalbudget på ca. 6Mkr. Til projektet er knyttet et phd-projekt, der udføres af Klaus Rasmussen (UC Metropol og IND) under vejledning af Carl Winsløw. I projektet deltager fra KU desuden en række forskere i de naturvidenskabelige fag. Projektet koordineres af Center for Science Didaktik og ledes af en styregruppe med repræsentanter fra hver af de deltagende institutioner. Endelig er der nedsat et Advisory Board med deltagelse bl.a. af skolens fagkonsulenter og andre institutioner.

Projektgruppe fra KU:

prof. Ian Bearden (fysik, NBI), prof. Merete Bilde (kemi, KI), lektor Lene Møller Madsen (geografi, IND), prof. Anders Priemé (biologi, BI), prof. Niels Grønbæk (matematik, IMF) og prof. Carl Winsløw (matematik, IND).