30. juni 2013

Evaluering af forsøgsfaget Bioteknologi

IND gennemførte i 2013 evalueringen af faget bioteknologi på STX- og HTX-området på vegne af Ministeriet for Børn og Undervisning. Det overordnede formål med evalueringen var at undersøge, hvilke muligheder og barrierer faget bioteknologi rummer for elever, lærere og skoleledelser med henblik på organiseringen og implementeringen af undervisningen samt eksaminer. I evalueringen indgår en sammenligning med relevante niveauer i fagene biologi og kemi. Evalueringen er udgivet i tidsskriftet MONAs forskningsrapportserie. Du finder rapporten her: http://www.ind.ku.dk/mona/serie/2015-1/

Projektperiode: 22/12 2012 – 30/6 2013

Projektgruppe fra IND

Dorte Christiansen Elmeskov, projektleder
Jens Dolin
Jesper Bruun
Jan Alexis Nielsen