Tackling the conservationist’s dilemma: towards a pluralist philosophy of taxonomy for species conservation policy

Formålet med forskningsprojektet er at udvikle en empirisk informeret filosofisk ramme for at adressere det såkaldte ’naturbevarelsesdilemma.

Dilemmaet er opstået, fordi den videnskab, der beskæftiger sig med klassifikation og biodiversitet – biologisk taksonomi – endnu ikke kan levere den form for viden, beslutningstagere har brug for. Hvis man vil sikre biodiversitet og bevarelsen af arter har man behov for en entydig klassifikation på artsniveau, men i den videnskabelige taksonomi er man ofte uenige om, hvor og hvordan grænsen mellem forskellige arter skal drages. Det betyder, at beslutningstagere enten må vente, til der er opstået en konsensus i videnskaben, før de handler, eller at de bliver nødt til at handle på baggrund af viden, der fra et videnskabeligt perspektiv er omdiskuteret. Begge valgmuligheder er forbundet med risiko. Hvis man venter, kan der ske uoprettelige skader på biodiversiteten, men det kan også give bagslag at handle på baggrund af usikker viden, da de naturbevarelsestiltag man så tager, kan vise sig at virke mod hensigten. Projektet vil indlede med kritisk at undersøge nogle af de antagelser om forholdet mellem videnskab og beslutningstagning, der ligger bag naturbevarelsesdilemmaet. Målet er at finde en vej ud af naturbevarelsesdilemmaet ved at udvikle en bedre filosofisk forståelse af forholdet mellem taksonomi og naturbevarelse.

Læs mere om projektet.

Forskere/gruppemedlemmer

Interne

Navn Titel Telefon E-mail
Søg i Navn Søg i Titel Søg i Telefon
Joeri Witteveen Lektor +4535330467 E-mail
Lara Kristina Sabatier Ph.d.-stipendiat +4535329531 E-mail

Støttet af

Tackling the conservationist’s dilemma: towards a pluralist philosophy of taxonomy for species conservation policy har modtaget en fire-årig finansiering fra Danmarks frie forskningsfond.

Periode: April 2022 - 2026

Kontakt

Lektor Joeri Witteveen