1. april 2013

Den Røde Tråd

Den røde tråd er et projekt der har til formål at udvikle og afprøve værktøjer der kan bidrage til at skabe sammenhængende naturfagsundervisning med god faglig progression og naturlige overgange gennem hele skoleforløbet - med særlig fokus på overgangen mellem natur/teknik og naturfagene i udskolingen.

IND evaluerer projektet med det formål at sikre en løbende feedback til deltagerne, der kan være med til at informere praksis. Samtidigt skal evalueringsprojektet forholde sig til det samlede udbytte af alle delprojekterne, så disse kan formidles og bruges til videre udbredelse af ”good practice”.

Projektperiode: 01.01.2011-01.04.2013

Evalueringsrapport (pdf)

Projektgruppe fra IND

Jan Sølberg
OlgaTrolle