31. maj 2013

DNA og Liv - et nationalt undervisningsprojekt for gymnasieelever (pilotprojekt)

Statens Naturhistoriske Museum ønsker i samarbejde med Center for GeoGenetik at indbyde gymnasieklasser fra hele landet til at deltage i et enestående og forskningsnært projekt: kortlægningen af biodiversiteten i Danmark på baggrund af elevernes indsamling af DNA i deres lokalområde. Pilotprojektets formål er at afklare de logistiske, økonomiske og didaktiske rammer for hovedprojektet.

Projektperiode: September 2012 – Maj 2013

Hent rapporten her.

Projektgruppe

Hanne Strager, projektleder, Statens Naturhistoriske Museum;
Pernille Hjort, Statens Naturhistoriske Museum;
Thomas Gilbert, Center for GeoGenetik;
Jesper Stenderup, Center for Geogenetik;
Lars Green Dall, Statens Naturhistoriske Museum;
Marianne Achiam, Institut for Naturfagenes Didaktik