31. december 2018

Evaluering af Big Bang til Naturfag

Projektet Big Bang til Naturfag (BB2N) er arrangeret af Niels Bohr Instituttet og Aarhus Universitet. BB2N består af to workshops på hhv. AAU og KU, hvor 250 – 300 naturfagslærere vil få en naturfaglig opdatering, mulighed for at arbejde med nyt naturfagligt materiale og planlægge FFFO forløb med udgangspunkt i skabelseshistorien fra Big Bang til det moderne menneske.

Den indledende 2-dages workshop fandt sted i august 2017, og følges op af en 2-dages workshop i januar 2018. Imellem de to workshops får de deltagende lærere besøg på skolerne af forskere og studerende fra AAU og KU, der giver både lærere og elever endnu en oplevelse af emnet. Der udvikles også undervisningsmateriale i forbindelse med projektet.

Naturfagenes Evaluerings- og Udviklingscenter (NEUC) gennemfører en evaluering af projektet.

Evalueringens formål

Evalueringen af BB2N har til formål at vurdere, om der skal være en fase 2, og hvordan denne i så fald skal udformes ift. fase 1. 

Projektgruppe fra NEUC

Nina Waaddegaard, IND, KU

Nanna Quistgaard, ASTRA

Projektperiode

2017 - 2018