Evaluering af Growbot Universe

Formålet med GrowBot Universe var at styrke 7. og 8. klasseselevers naturvidenskabelige og teknologiske dannelse og kompetencer gennem hands-on engineering processer i et fysisk og digitalt læringsunivers. Det bestod af mobile fysiske GrowBots og et virtuelt univers med programmering, data visualiseringer og beslutningsmodeller, hvor eleverne oplevede styrker og udfordringer ved at mange bidrager til at løse fælles globale udfordringer.

Naturfagenes evaluerings- og udviklingscenter (NEUC) står for evalueringen af projektet.

Projektholder

DTU Fødevareinstituttet

Evalueringens formål

NEUC udformede en forskningsbaseret model for effektmåling og et instrument (spørgeskema), som kan bruges til at teste elevernes udbytte af GrowBot-forløbet. På baggrund af naturfagsdidaktisk forskning ville NEUC udpege en række mulige mål, som der er belæg for at forvente, at en intervention af denne art og størrelse kan have en målbar effekt på i henhold til projektets overordnede mål om at styrke elevernes naturfaglige kompetence og motivation. NEUC udpegede desuden relevante baggrundsvariable. Instrumentet udformede på baggrund af eksisterende instrumenter, der er udviklet, afprøvet og publiceret i forskningstidsskrifter.

Evalueringens projektgruppe

Jan Sølberg (IND)

Karina Magnussøn Andresen (IND)

Karin Mortensen (Astra)

Projektperiode

2019-2023