Evaluering af Krible Krable

Krible Krable-projektet er drevet af Naturvejlederforeningen og har eksisteret siden 2014. Novo Nordisk Fonden har givet midler til at videreføre og udvikle det etablerede projekt i perioden 2019‐2022.

Formålet med projektet er at understøtte småbørns begyndende naturvidenskabelige dannelsesrejse, men særligt fokus på smådyr, natur og science. Krible Krable‐projektet ønsker også at være med til at skabe gode voksne rollemodeller, i henholdsvis dagtilbud og indskoling, der gennem deres naturfaglige kompetencer og engagement, formår at pirre børnenes nysgerrighed, bane vejen for gode oplevelser i naturen i hverdagen og vække deres naturfaglige interesse.

Naturfagenes evaluerings- og udviklingscenter står for evalueringen af Krible Krable. Evalueringen fokuserer på:

  • Lærere og pædagogers oplevelse af børnenes udbytte af projektets aktiviteter med særlig fokus på børnenes nysgerrighed og naturfaglige dannelse.
  • Lærere og pædagogers udbytte af kursusdeltagelse og aktiviteter i projektet.

Projektholder

Naturvejlederforeningen

Evalueringens projektgruppe

Olga Trolle (IND)

Majken M. Svendsen (Astra)

Projektperiode

2021-2022