Evaluering af Krible Krable

Krible Krable-projektet er drevet af Naturvejlederforeningen og har eksisteret siden 2014. Novo Nordisk Fonden har givet midler til at videreføre og udvikle det etablerede projekt i perioden 2019‐2022.

Formålet med projektet var at understøtte småbørns begyndende naturvidenskabelige dannelsesrejse, men fokuserede særligt på smådyr, natur og science. Krible Krable‐projektet ønskede også at være med til at skabe gode voksne rollemodeller, i henholdsvis dagtilbud og indskoling, der gennem deres naturfaglige kompetencer og engagement, kunne formå at pirre børnenes nysgerrighed, bane vejen for gode oplevelser i naturen i hverdagen og vække deres naturfaglige interesse.

Naturfagenes evaluerings- og udviklingscenter stod for evalueringen af Krible Krable. Evalueringen fokuserede på:

  • Lærere og pædagogers oplevelse af børnenes udbytte af projektets aktiviteter med særlig fokus på børnenes nysgerrighed og naturfaglige dannelse.
  • Lærere og pædagogers udbytte af kursusdeltagelse og aktiviteter i projektet.

Find rapporten på neuc.dk.

Projektholder

Naturvejlederforeningen

Evalueringens projektgruppe

Olga Trolle (IND)

Majken M. Svendsen (Astra)

Projektperiode

2021-2022