Evaluering af Skramloteket

Skramloteket er et naturteknisk værksted for børn og unge i København.

Ideen bag Skramloteket er, at børns praktisk-eksperimenterende arbejde med det naturfaglige område er af afgørende betydning for opbygningen af en naturvidenskabelig interesse

Naturfagenes Evaluerings- og Udviklingscenter (NEUC) står for evalueringen af projektet.

Evalueringens formål

Evalueringens formål var:

  • at at afdække lærernes behov og udfordringer i forbindelse med fokusområdet ”Teknologiens betydning for menneskets sundhed og levevilkår”.
  • at evaluere undervisningsforløbene og de lærerrettede ressourcers virkning i forhold til at i) lærerne oplever sig kompetente til at kunne opgive emner indenfor fokusområdet ”Teknologiens betydning for menneskets sundhed og levevilkår” til den fællesfaglige naturfagsprøve og ii) eleverne oplever øget self-efficacy.

Evalueringens projektgruppe

Olga Trolle (IND)

Christina Frausing Binau (Astra)

Projektperiode

2019-2022