Evaluering af Unge Forskere 2018-2019

Unge Forskere er en årligt tilbagevendende naturvidenskabelig talentkonkurrence. I 2019 blev Unge Forskere afholdt for 31. gang. Konkurrencen er delt i to hovedspor: junior for grundskoler og senior for ungdomsuddannelser. På begge spor skal deltagerne indsende et projekt på baggrund af et selvvalgt emne i kategorierne Life Science, Physical Science eller Technology, som samlet dækker alle science-fagene. Deltagerne kan stille op individuelt eller i grupper på op til tre.
Projektet bedømmes af Unge Forskeres fagjury som er sammensat af en lang række fagpersoner, der beskæftiger sig professionelt med naturvidenskab, teknologi eller formidling.

Naturfagenes evaluerings- og udviklingscenter (NEUC) stod for evalueringen af projektet.

Projektholder

Unge forskere

Evalueringens formål

Målet med evalueringen af talentkonkurrencen Unge Forskere var at tilvejebringe mere viden om, hvordan gymnasielærerne arbejder med ungeforsker-projekterne i undervisningen, og hvordan enkelte elevers deltagelse i unge forskere bidrager det til den daglige undervisning.

Læs mere og find rapporten Evalueringen af Unge Forskere.

Evalueringens projektgruppe

Sara Tougaard (IND)
Bella Marckmann (astra)

Projektperiode

2018-2019