31. december 2016

Forskningsbaseret uddannelse

Projektet om forskningsbaseret uddannelse (FBU) er et af "2016-projekterne", som er finansieret af KU's såkaldte 2016-pulje til uddannelsesinitiativer. Det er et uddannelsesudviklingsprojekt, som stiller skarpt på integration af forskning og undervisning på Københavns Universitet.

Formålet med projektet er at udforske forskellige måder at integrere forskning og undervisning med henblik på at styrke forskningsbaseret uddannelse. 

Projektperiode: 2013 - 2016

Projektet er forankret hos Pædagogisk Center Samfundsvidenskab med Laura Pérez Skardhamar som projektleder.

Fra Institut for Naturfagenes Didaktik medvirker følgende i projektgruppen for "Forskningsbaseret uddannelse":

  • Camilla Østerberg Rump, tovholder på Work Package 4: "Forskningsbaseret undervisning på store bacheloruddannelser på SCIENCE"
  • Sebastian Horst, tovholder på Delprojekt X: "Student Research Journal"

For yderligere information se projekthjemmesiden: Forksningsbaseret uddannelse

Se også siden for alle KU's uddannelsesinitiativer under 2016-puljen.