Forskningsbaseret uddannelse

Projektet om forskningsbaseret uddannelse (FBU) var et af "2016-projekterne", som var finansieret af KU's såkaldte 2016-pulje til uddannelsesinitiativer. Det var et uddannelsesudviklingsprojekt, som stillede skarpt på integration af forskning og undervisning på Københavns Universitet.

Formålet med projektet var at udforske forskellige måder at integrere forskning og undervisning med henblik på at styrke forskningsbaseret uddannelse. 

Projektperiode: 2013 - 2016

Projektet var forankret hos Pædagogisk Center Samfundsvidenskab med Laura Pérez Skardhamar som projektleder.

Fra Institut for Naturfagenes Didaktik medvirkede følgende i projektgruppen for "Forskningsbaseret uddannelse":

  • Camilla Østerberg Rump, tovholder på Work Package 4: "Forskningsbaseret undervisning på store bacheloruddannelser på SCIENCE"
  • Sebastian Horst, tovholder på Delprojekt X: "Student Research Journal"

For yderligere information se projekthjemmesiden: Forskningsbaseret uddannelse