Implementering af samfundsrelevante problemstillinger i naturvidenskabsundervisningen

Børne- og Undervisningsministeriet ønsker at understøtte naturvidenskabskoordinatornetværket og har givet PLUSS og IND i opdrag bidrage til at skabe et fundament for, at gymnasielærere bliver understøttet i deres faglige praksisfællesskaber lokalt på deres egen skole – særligt med henblik på øget implementering af samfundsrelevante problemstillinger i undervisningen.

Formålet med dette projekt var derfor at udarbejde et vidensnotat og inspirationsmateriale, der skulle give naturvidenskabelige praksisfællesskaber forskningsbaseret viden og inspiration til, hvordan de kan arbejde med samfundsrelevante lokale og globale problemstillinger i undervisningen i og på tværs af de naturvidenskabelige fag.

Læs mere på Astra's hjemmeside.

Projektholdere

Børne- og Undervisningsministeriet, Styrelsen for undervisning og kvalitet (STUK) og Konsulenthuset PLUSS.

Projektgruppe fra IND

Jan Alexis Nielsen, lektor

Sara Tougaard, konsulent

Projektperiode

2020