31. december 2016

Udvikling af innovations- og entreprenørskabskompetencer blandt KU’s undervisere og studerende.

Innovation og Entreprenørskab projektet var et uddannelsesinitiativ i 2016-puljen, som havde til formål at integrere og understøtte innovation og entreprenørskab (I&E) på tværs af KU med henblik på at udvikle og styrke innovationskompetencer og handlekraft for undervisere og studerende.

Projektet havde tre arbejdspakker, som omhandlede:

Udvikling af I&E-kompetencer blandt KU undervisere. Arbejdspakken indeholdt 12 udviklingsprojekter, som havde til formål at styrke videndeling og kompetenceudvikling på tværs af KU baseret på igangværende initiativer, indhøstede erfaringer, kompetenceudviklingsbehov og fremtidige målsætninger. F.eks. handlede et af disse projekter om udvikling af Værktøjskassen til innovation i undervisning, som formidler erfaringer og praksiseksempler fra projektets aktiviteter. I et andet projekt udvikledes I&E-moduler til universitetspædagogikum, som afvikles via de pædagogiske enheder ved HUM, SAMF og SCIENCE. I dette projekt var der særligt fokus på innovationsbegrebets placering og praktiske tilpasning i forhold til de faglige miljøer på de enkelte fakulteter.

Undervisernetværket. Netværket skulle facilitere vidensdeling mellem undervisere fra hele KU vedrørende erfaringer med at inkorporere I&E i undervisningen, og var samlingspunkt for undervisere, konsulenter, forskere og andre med en interesse for innovations- og entreprenørskabspædagogik. Der blev i hele projektets periode arrangeret I&E-relaterede seminarer (ca. 2-3 seminarer om året), samt en inspirationsstudietur.

Studenterentreprenørskab. Denne arbejdspakke handlede om at understøtte studerende, som ønsker at iværksætte egne projekter og virksomheder med udgangspunkt i studiemæssig faglighed. Der blev arrangeret ekstracurriculære I&E-workshops, og de studerende fik mulighed for at søge om finansiering til deres idéer, samt kontorplads i UCPH Innovation Hub med mulighed for rådgivning i forbindelse med udvikling og realisering af deres idéer.

Se www.ie.ku.dk/, hvis du vil vide mere om projektet eller kontakt innovationskonsulent Rikke Kortsen Okholm rikke.kortsen.okholm@ind.ku.dk eller projektleder Carsten Nico Hjortsø cnh@ifro.ku.dk.