31. december 2016

Udvikling af innovations- og entreprenørskabskompetencer blandt KU’s undervisere og studerende.

Innovation og Entreprenørskab projektet er et uddannelsesinitiativ i 2016-puljen, som har til formål at integrere og understøtte innovation og entreprenørskab (I&E) på tværs af KU med henblik på at udvikle og styrke innovationskompetencer og handlekraft for undervisere og studerende.

Projektet har tre arbejdspakker, som omhandler:

Udvikling af I&E-kompetencer blandt KU undervisere. Arbejdspakken indeholder 12 udviklingsprojekter, som har til formål at styrke videndeling og kompetenceudvikling på tværs af KU baseret på igangværende initiativer, indhøstede erfaringer, kompetenceudviklingsbehov og fremtidige målsætninger. F.eks. handler et af disse projekter om udvikling af Værktøjskassen til innovation i undervisning, som formidler erfaringer og praksiseksempler fra projektets aktiviteter. I et andet projekt udvikles I&E-moduler til universitetspædagogikum, som afvikles via de pædagogiske enheder ved HUM, SAMF og SCIENCE. I dette projekt er der særligt fokus på innovationsbegrebets placering og praktiske tilpasning i forhold til de faglige miljøer på de enkelte fakulteter.

Undervisernetværket. Netværket skal facilitere vidensdeling mellem undervisere fra hele KU vedrørende erfaringer med at inkorporere I&E i undervisningen, og er samlingspunkt for undervisere, konsulenter, forskere og andre med en interesse for innovations- og entreprenørskabspædagogik. Der arrangeres i hele projektets periode I&E-relaterede seminarer (ca. 2-3 seminarer om året), samt en inspirationsstudietur.

Studenterentreprenørskab. Denne arbejdspakke handler om at understøtte studerende, som ønsker at iværksætte egne projekter og virksomheder med udgangspunkt i studiemæssig faglighed. Der arrangeres ekstracurriculære I&E-workshops, og de studerende har mulighed for at søge om finansiering til deres idéer, samt kontorplads i UCPH Innovation Hub med mulighed for rådgivning i forbindelse med udvikling og realisering af deres idéer.

Se www.ie.ku.dk/, hvis du vil vide mere om projektet eller kontakt innovationskonsulent Rikke Kortsen Okholm rikke.kortsen.okholm@ind.ku.dk eller projektleder Carsten Nico Hjortsø cnh@ifro.ku.dk.