30. juni 2015

ISI 2015

Industriens Fond, Odense Kommune og Dansk Naturvidenskabsformidling er partnere i projektet ISI 2015 - Innovation, Science, Integration. Projektet er seksårigt og gennemføres fra 2009-15 på fem folkeskoler i Odense. ISI2015 har som overordnet mål at forbedre især tosprogede unges færdigheder inden for naturfag og få flere til at vælge en naturfaglig, gymnasial ungdomsuddannelse. For at nå dette mål iværksættes en række aktiviteter:

  • Efteruddannelse af lærere
  • Skolerne øger samarbejdet med aktører fra det omgivende samfund
  • On-the-job-training
  • Netværk mellem lærere
  • Netværk mellem skoleledelserne
  • Årlige udstillinger hvor de deltagende klasser mødes og formidler resultaterne af
    projektarbejde gennemført i løbet af skoleåret

Tidsplanen rummer et etableringsår (2009-2010), fire skoleår (2010-2014) hvor lærere og elever i 6. til og med 9. klasse gennemfører et udviklingsforløb i innovation og science samt et evaluerings- og formidlingsår (2014-2015).

Projektet evalueres af Københavns Universitet, Institut for Naturfagenes Didaktik.

Evalueringen af projektet ISI 2015 vil tage udgangspunkt i projektoplæg af februar 2010. Der lægges op til en helhedsorienteret tilgang, hvor betydningen af projektet evalueres på alle niveauer, nærmere bestemt på følgende aktørniveauer: elev, lærer, skole og kommunalt (herunder inddragelse af virksomheder i kommunen). Hertil vil evalueringen også arbejde med samspillet mellem elever og lærer ved at kigge på undervisningspraksis. Evalueringen af ISI 2015 arbejder derfor på flere aktørniveauer, gennem forskellige undersøgelsesmetoder og over tid. Samlet set vil undersøgelserne indfange væsentlige kulturforandringer og derved også pege på blivende effekter af projektet.
Der kan læses mere om projektet på Dansk Naturvidenskabsformidlings hjemmeside.


Projektgruppe fra IND

Jan Sølberg 
Olga Trolle
Dorte Christiansen Elmeskov