30. juni 2017

Kollegasparring


Kollegasparringsprojektet er et tværgående projekt på KU og en del af KU's universitetspædagogiske indsats (KUUPI). Formålet med projektet er, at undervisere afprøver og udvikler professionelle samtaler om undervisningen, som kan er brugbare i de konkrete undervisningsmiljøer på KU. Format og metoder udvikles og tilpasses de konkrete uddannelsesmæssige udfordringer, som de deltagende undervisere ønsker at behandle.

Projektet er et pilotprojekt, hvor et antal undervisere deltager, evt. i forskelligt udformede forløb, hvis effekt/resultater kan sammenlignes. De involverede pædagogiske enheder samler og formidler erfaringer og følger op.

Projektperiode: Medio 2014 indtil medio 2017.

Projektet ledes af Sara Ann KristensenTEACH

Fra Institut for Naturfagenes Didaktik medvirker Christine Holm i projektgruppen.

Læs mere om Kollegasparringsprojektet på hjemmesiden om de pædagogisk-didaktiske initiativer under KU's universitetspædagogiske indsats (KUUPI).