30. juni 2017

Kollegasparring


Kollegasparringsprojektet var et tværgående projekt på KU og en del af KU's universitetspædagogiske indsats (KUUPI). Formålet med projektet var, at undervisere afprøvede og udviklede professionelle samtaler om undervisningen, som er brugbare i de konkrete undervisningsmiljøer på KU. Format og metoder skulle udvikles og tilpasses de konkrete uddannelsesmæssige udfordringer, som de deltagende undervisere ønskede at behandle.

Projektet var et pilotprojekt, hvor et antal undervisere skulle deltage, evt. i forskelligt udformede forløb, hvis effekt/resultater kunne sammenlignes. De involverede pædagogiske enheder samlede og formidlede erfaringer og fulgte op.

Projektperiode: Medio 2014 indtil medio 2017.

Projektet ledes af Sara Ann KristensenTEACH

Fra Institut for Naturfagenes Didaktik medvirker Christine Holm i projektgruppen.

Læs mere om Kollegasparringsprojektet på hjemmesiden om de pædagogisk-didaktiske initiativer under KU's universitetspædagogiske indsats (KUUPI).