Vejledning til kursusbeskrivelser

I denne vejledning finder du som kursusansvarlig forslag til, hvordan du udarbejder målbeskrivelsen, som fastlægger kursets læringsmål, der er opdelt i viden, færdigheder og kompetencer.

På KU’s fakulteter er der lidt forskellig praksis ift. om kursers målbeskrivelse formuleres i kursusbeskrivelsen af den kursusansvarlige eller om den kursusansvarlige skal anvende målbeskrivelser, der allerede står i studieordningen.

Vejledningen kan anvendes i begge tilfælde.  Den giver også vejledning i valg af undervisningsformer, feedback, eksamensformer mv. når du skal udfylde KU´s kursusskabelon. Vejledningen indeholder viden, anbefalinger og refleksionsspørgsmål, der kan hjælpe dig i processen med at udarbejde kursusbeskrivelser.

NB: Vejledningen er blevet opdateret og oversat til engelsk udgave i 2021.

Vejledning til udarbejdelse af kursusbeskrivelser og kompetenceprofiler [pdf]

Guide for preparing course descriptions and comptence profiles [pdf]

Hvis du har yderlige brug for sparring, kan du altid kontakte din pædagogiske enhed på dit fakultet og gerne én af os tre der har skrevet denne vejledning. Find os her: